Online workshop: Smart City v praxi

Smart city nie je nič iné ako využitie technológií na to, aby sa život v meste zlepšil a zjednodušil. Každému mestu „páli“ niečo iné. Na začiatku každej dobrej myšlienky je „smart“ riadenie, ktoré presne identifikuje oblasti, ktoré v meste vyžadujú zlepšenie. V niektorých mestách je to predovšetkým doprava, inde odpadová problematika alebo optimalizácia využívania mestskej energie. A častokrát aj všetko naraz. Predstavte si to. V jednom systéme máte pod palcom celé mesto. Kamery, hustota premávky, voľné parkovacie miesta, kvalita ovzdušia. Inteligentné svetlá svietia práve tak ako treba, múdre kontajnery sami optimalizujú zvoz a šetria rozpočet. Všetky dáta na jednom mieste, presne vidíte, koľko ste ušetrili. A môžete  sa sústrediť na ďalšie veci. 

Nabíjanie e-áut z pouličného osvetlenia všade po meste? Automatické nahlasovanie priestupkov v doprave? Alebo sa stane nehoda v centre: na jeden povel križovatky umožnia presun sanitky, vjazdy na pešiu zónu sa otvoria, svetlá sa na mieste rozsvietia naplno a sanitka s majákom je navigovaná optimálnou trasou pre takúto situáciu. Toto všetko už dnes robia technológie.

Mestá a mestské špičky vo vedení, sa jednotlivým trendom musia prispôsobiť a prijať pre nich vhodné opatrenia, ktorými sú aj stratégie Smart City.

Dňa 9.11.2022, Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci týždne vedy a techniky zorganizovala online workshop venovaný práve tejto téme: Smart City v praxi. Na workshopu aktívne participovali také členské mesta Smart Cities Klub, Michalovce, Presov, Mesto ŠAĽA, Mesto Žilina. Predseda Smart Cities Klubu (Mgr. Miloslav Jurík), ktorý prezentoval projekt Smart City Academy pre zlepšenie kvality ovzduší na Slovensku. Riaditeľ odboru inovácií a smart agendy, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ktorý predstavil Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2025, Riaditeľ sekcie inovácií, Slovenské inovační a energetické agentúry, ktorý prezentoval inovatívne riešenia pri implementácii Smart City v oblasti energetiky, zástupca firmy Deloiite a také ďalší hostia. 

📌Hlavným cieľom workshopu bola prezentácia skúseností, príležitostí a zaujímavých konkrétnych riešení pre Smart mesta, obce a regióny v Slovenskej republike.

Mobilná aplikácia „Dnes dýcham“ úspešne spustená

6. marca 2023

Zhodnotenie dopadov sucha na Slovensku v rokoch 2021 a 2022

22. februára 2023

Zimný smog má negatívny vplyv na zdravie. Ako ho zhoršuje kúrenie nevhodným palivom?

18. februára 2023

Environmentálny fond poskytne dotáciu v oblasti obehového a odpadového hospodárstva

16. februára 2023

Slovensko na ceste ku klimatickej neutralite

15. februára 2023

Občania Únie môžu žalovať štát pre zlú kvalitu ovzdušia

10. februára 2023