Online workshop: Smart City v praxi

Smart city nie je nič iné ako využitie technológií na to, aby sa život v meste zlepšil a zjednodušil. Každému mestu „páli“ niečo iné. Na začiatku každej dobrej myšlienky je „smart“ riadenie, ktoré presne identifikuje oblasti, ktoré v meste vyžadujú zlepšenie. V niektorých mestách je to predovšetkým doprava, inde odpadová problematika alebo optimalizácia využívania mestskej energie. A častokrát aj všetko naraz. Predstavte si to. V jednom systéme máte pod palcom celé mesto. Kamery, hustota premávky, voľné parkovacie miesta, kvalita ovzdušia. Inteligentné svetlá svietia práve tak ako treba, múdre kontajnery sami optimalizujú zvoz a šetria rozpočet. Všetky dáta na jednom mieste, presne vidíte, koľko ste ušetrili. A môžete  sa sústrediť na ďalšie veci. 

Nabíjanie e-áut z pouličného osvetlenia všade po meste? Automatické nahlasovanie priestupkov v doprave? Alebo sa stane nehoda v centre: na jeden povel križovatky umožnia presun sanitky, vjazdy na pešiu zónu sa otvoria, svetlá sa na mieste rozsvietia naplno a sanitka s majákom je navigovaná optimálnou trasou pre takúto situáciu. Toto všetko už dnes robia technológie.

Mestá a mestské špičky vo vedení, sa jednotlivým trendom musia prispôsobiť a prijať pre nich vhodné opatrenia, ktorými sú aj stratégie Smart City.

Dňa 9.11.2022, Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci týždne vedy a techniky zorganizovala online workshop venovaný práve tejto téme: Smart City v praxi. Na workshopu aktívne participovali také členské mesta Smart Cities Klub, Michalovce, Presov, Mesto ŠAĽA, Mesto Žilina. Predseda Smart Cities Klubu (Mgr. Miloslav Jurík), ktorý prezentoval projekt Smart City Academy pre zlepšenie kvality ovzduší na Slovensku. Riaditeľ odboru inovácií a smart agendy, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ktorý predstavil Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2025, Riaditeľ sekcie inovácií, Slovenské inovační a energetické agentúry, ktorý prezentoval inovatívne riešenia pri implementácii Smart City v oblasti energetiky, zástupca firmy Deloiite a také ďalší hostia. 

📌Hlavným cieľom workshopu bola prezentácia skúseností, príležitostí a zaujímavých konkrétnych riešení pre Smart mesta, obce a regióny v Slovenskej republike.

Prečo sú extrémne horúčavy najhorším klimatickým nebezpečenstvom pre svetové mestá

19. septembra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia s názvom „ČO a AKO so získanými skúsenosťami“.

3. septembra 2023

Solárna energia má tento rok prilákať viac investícií ako ropa

28. augusta 2023

Lacné vlakové lístky nepomôžu Nemecku znížiť emisie z dopravy

25. augusta 2023

Súčasná podpora prechodu na bezimisné vozidla nestačí

21. augusta 2023

Prečo je klimatická zmena bezpečnostným problémom?

17. augusta 2023