Smart City Academy – Videozáznam z workshopu č. 3

13.10_Workshop_Novinka-620-x-440

V rámci podujatia boli odprezentované zdroje znečistenia ovzdušia, ktorými sú vykurovacie zariadenia na tuhé palivo (drevo, uhlie, apod.) používané v domácnostiach prípadne aj vo verejných budovách. Úvodom bol predstavený súčasný stav ovzdušia na Slovensku a jednotlivých mestách v dôsledku tohto zdroja znečistenia. Boli prezentované štatistiky z minulosti a súčasnosti a zároveň bude porovnaný tento stav. Za účasti expertov ako Martin Kremler, Ing. Radoslav Virgovič, Vojtech Červenka boli prezentované opatrenia, ktoré prespievajú k eliminácii tohto zdroja znečistenia (napr. výmena spaľovacích zariadení za vysokoúčinné zariadenia spĺňajúce najnovšie trendy, ktoré je možne nastaviť automaticky prostredníctvom pripojenia na internet, správna prax používania kúrenia, správna príprava paliva a pod.) Súčasťou workshopu boli aj informácie o priamych dôsledkoch zlej kvality ovzdušia na zdravie obyvateľov v mestách a vplyv na počasie.

Prečo sú extrémne horúčavy najhorším klimatickým nebezpečenstvom pre svetové mestá

19. septembra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia s názvom „ČO a AKO so získanými skúsenosťami“.

3. septembra 2023

Solárna energia má tento rok prilákať viac investícií ako ropa

28. augusta 2023

Lacné vlakové lístky nepomôžu Nemecku znížiť emisie z dopravy

25. augusta 2023

Súčasná podpora prechodu na bezimisné vozidla nestačí

21. augusta 2023

Prečo je klimatická zmena bezpečnostným problémom?

17. augusta 2023