Smart City Academy – Videozáznam z workshopu č. 3

13.10_Workshop_Novinka-620-x-440

V rámci podujatia boli odprezentované zdroje znečistenia ovzdušia, ktorými sú vykurovacie zariadenia na tuhé palivo (drevo, uhlie, apod.) používané v domácnostiach prípadne aj vo verejných budovách. Úvodom bol predstavený súčasný stav ovzdušia na Slovensku a jednotlivých mestách v dôsledku tohto zdroja znečistenia. Boli prezentované štatistiky z minulosti a súčasnosti a zároveň bude porovnaný tento stav. Za účasti expertov ako Martin Kremler, Ing. Radoslav Virgovič, Vojtech Červenka boli prezentované opatrenia, ktoré prespievajú k eliminácii tohto zdroja znečistenia (napr. výmena spaľovacích zariadení za vysokoúčinné zariadenia spĺňajúce najnovšie trendy, ktoré je možne nastaviť automaticky prostredníctvom pripojenia na internet, správna prax používania kúrenia, správna príprava paliva a pod.) Súčasťou workshopu boli aj informácie o priamych dôsledkoch zlej kvality ovzdušia na zdravie obyvateľov v mestách a vplyv na počasie.

Mobilná aplikácia „Dnes dýcham“ úspešne spustená

6. marca 2023

Zhodnotenie dopadov sucha na Slovensku v rokoch 2021 a 2022

22. februára 2023

Zimný smog má negatívny vplyv na zdravie. Ako ho zhoršuje kúrenie nevhodným palivom?

18. februára 2023

Environmentálny fond poskytne dotáciu v oblasti obehového a odpadového hospodárstva

16. februára 2023

Slovensko na ceste ku klimatickej neutralite

15. februára 2023

Občania Únie môžu žalovať štát pre zlú kvalitu ovzdušia

10. februára 2023