Smart City Academy – Videozáznam z workshopu č. 3

13.10_Workshop_Novinka-620-x-440

V rámci podujatia boli odprezentované zdroje znečistenia ovzdušia, ktorými sú vykurovacie zariadenia na tuhé palivo (drevo, uhlie, apod.) používané v domácnostiach prípadne aj vo verejných budovách. Úvodom bol predstavený súčasný stav ovzdušia na Slovensku a jednotlivých mestách v dôsledku tohto zdroja znečistenia. Boli prezentované štatistiky z minulosti a súčasnosti a zároveň bude porovnaný tento stav. Za účasti expertov ako Martin Kremler, Ing. Radoslav Virgovič, Vojtech Červenka boli prezentované opatrenia, ktoré prespievajú k eliminácii tohto zdroja znečistenia (napr. výmena spaľovacích zariadení za vysokoúčinné zariadenia spĺňajúce najnovšie trendy, ktoré je možne nastaviť automaticky prostredníctvom pripojenia na internet, správna prax používania kúrenia, správna príprava paliva a pod.) Súčasťou workshopu boli aj informácie o priamych dôsledkoch zlej kvality ovzdušia na zdravie obyvateľov v mestách a vplyv na počasie.

Švajčiarsky Startup meria znečistenie ovzdušia a hluk v Antverpách

8. decembra 2022

Mesto Piešťany predstavilo proces prípravy klimaticko-energetického plánu

1. decembra 2022

Mesto Brezno nakúpilo z Nórskych fondov 50 kusov zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad

1. decembra 2022

Adaptácia na zmenu klímy a zmierňovanie jej dopadov na mesto, ako aj na obyvateľov patria k prioritám Banskej Bystrice

1. decembra 2022

Piešťany sa rozbicyklovali

30. novembra 2022

Lučenec zbiera údaje, chce zlepšiť kvalitu ovzdušia

29. novembra 2022