3. Workshop Smart City Academy

13.10_Workshop_Newsltr-800-x-480
Dovoľujeme si vás pozvať na tretí workshop organizovaný v rámci projektu Smart City Academy – zlepšenie kvality ovzdušia. Podujatie v online formáte sa uskutoční vo štvrtok 13.10.2022 o 14:00 hod. a je určené širšej verejnosti.

Podujatie bude tematicky zamerané na zdroj znečistenia ovzdušia, ktorými sú vykurovacie zariadenia na tuhé palivo (drevo, uhlie a pod.) používané v domácnostiach prípadne aj vo verejných budovách. Úvodom bude predstavený súčasný stav kvality ovzdušia na Slovensku a jednotlivých mestách v dôsledku tohto zdroja znečistenia. Budú prezentované štatistiky z minulosti a súčasnosti a zároveň bude porovnaný tento stav. Za účasti expertov budú prezentované opatrenia, ktoré prispievajú k eliminácií tohto zdroja znečistenia (napr. výmena spaľovacích zariadení za vysokoúčinné zariadenia spĺňajúce najnovšie trendy, ktoré je možne nastaviť automaticky prostredníctvom pripojenia na internet, správna prax používania kúrenia, správna príprava paliva a pod.). Súčasťou workshopu budú aj informácie o priamych dôsledkoch zlej kvality ovzdušia na zdravie obyvateľov v mestách a vplyv na počasie.

Na podujatí vystúpi aj Martin Kremler, vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia SHMÚ. Expert Slovenského hydrometeorologického ústavu nás oboznámi so súčasným stavom kvality ovzdušia v jednotlivých regiónoch Slovenska a podrobnejšie na príkladoch riešení rozoberieme potenciál zlepšenia kvality ovzdušia v jednotlivých oblastiach.

Ďalej vystúpi Ing. Radoslav Virgovič expert na ovzdušie a zmenu klímy zo Slovenskej agentúry životného prostredia – SAŽP.
Ďalej vystúpi aj Vojtech Červenka – obchodný riaditeľ spoločnosti MH Teplárenský holding. Spoločne sa podívame aká je situácia z hľadiska centrálneho vykurovania na Slovensku a aké sú aktuálne trendy (a potenciál) v zahraničí, ktorými sa inšpiruje aj táto spoločnosť.

Súčasťou programu je aj predstavenie doterajších aktivít projektu a získaných skúseností zo študijného pobytu v Holandsku, ktorého sa zúčastnili zástupcovia slovenských samospráv.

Podujatie bude moderovať Jaroslav Kacer, expert Smart Cities Klubu. Registrácia na workshop tu: https://forms.gle/3o33N4RZwmjb44eQ8 Udalosť na FB: https://fb.me/e/1ZEBYBHdW Link na online 3. workshop: https://teams.live.com/meet/9459802636718

Projekt „Smart City Academy – zlepšenie kvality ovzdušia“ je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Mesto Žilina sa aktívne zapája do boja proti klimatickým zmenám

28. mája 2023

Europarlament podporil udržateľné a trvácne výrobky a odmietol greenwashing

28. mája 2023

Európska zelená dohoda: nová právna úprava za čistejšiu leteckú dopravu

24. mája 2023

Stav prírody v Európe je v zlom stave a je potrebná obnova ekosystémov

21. mája 2023

Miláno nasadzuje senzory kvality ovzdušia na podporu mestského plánovania

20. mája 2023

Pilotný program Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

17. mája 2023