Senica sa postupne mení na moderné cyklomesto

Doprava, lokálne kúreniská a priemysel – zdroje znečistenia ovzdušia vie metropola severného Záhoria presne pomenovať. Senická radnica však robí všetko pre to, aby sa obyvateľom mesta dýchalo lepšie. Inšpiráciu hľadá aj na podujatiach Smart City Academy. Zástupcovia mesta sa aktívne zúčastňujú na projekte Smart Cities Klubu a spôsoby, ako zlepšiť situáciu, hľadajú doma i v zahraničí. Veľké pokroky dosahujú najmä pri pretváraní Senice na mesto, kde sa človek môže pohodlne pohybovať na bicykli.

„Zúčastnili sme sa na študijných pobytoch v Rakúsku, Dánsku a Švédsku,“ hovorí zástupca primátora Filip Lackovič. „Takéto projekty a študijné pobyty nám otvárajú oči. Ukazujú nám, že pri dobrej vôli možno prijímať zmysluplné a udržateľné opatrenia – samozrejme, s prihliadnutím na finančné možnosti,“ hovorí.

Pomáha aj SHMÚ

Senica vďačí svojej polohe za pomerne dobré rozptylové podmienky. Severozápadné prúdenie s vyššími rýchlosťami vetra medzi Myjavskou pahorkatinou a Malými Karpatmi či blízkosť chránených krajinných oblastí znamenajú, že vzduch Senici pomáha čistiť aj príroda. Tak ako iné mestá na Slovensku, aj Senica sa pasuje najmä s pevnými časticami. Zdrojom PM10 a PM2,5 sú najmä doprava, lokálne kúreniská, či poľnohospodárstvo.

O kvalite ovzdušia majú Seničania pomerne presný prehľad – v meste sa nachádza automatická monitorovacia stanica na hlavnej ceste smerom na Kúty. Odborník Slovenského hydrometeorologického ústavu však radnici radí, ako tieto informácie ešte viac obyvateľom sprístupniť. „Ponúkame API, takže mesto môže informácie sprostredkovať aj cez svoje kanály, napríklad cez webovú stránku alebo mestskú aplikáciu,“ hovorí RNDr. Martin Kremler, PhD., vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia SHMÚ. Odborník Senici odporúča v prípade potreby aj možnosť kampaňovitého monitoringu v iných častiach mesta. Pomocou mobilných staníc alebo vzorkovačov PM častíc dokáže radnica získať presnejší obraz. Môže potom lepšie cieliť svoje opatrenia.

Podľa Lackoviča práve nad umiestnením menších monitorovacích staníc mesto uvažuje.

Problémová doprava

Senica sa v rámci opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia sústredí najmä na dopravu. „Určite sa môžeme v oblasti dopravy inšpirovať,“ hovorí Lackovič. „Senica je tranzitné mesto, a preto sa snažíme o inteligentné riešenie v tejto oblasti,“ vysvetľuje zástupca primátora. V európskych metropolách sa mu páčilo, ako sa na životné prostredie myslí pri všetkých zmenách; zlepšovanie jeho kvality bolo sekundárnym efektom rôznych opatrení. Na Slovensku sú podľa neho možnosti samospráv pomerne obmedzené, keďže mnohé veci sú v kompetenciách štátu.

Senica tak napríklad stále čaká na plánovaný obchvat či prepojenie ciest II/500 a III/1150. Podľa harmonogramu Slovenskej správy ciest by sa s výstavbou malo začať do roku 2030, čo je podľa Seničanov aj vzhľadom na stály nárast počtu tyranizujúcich vozidiel veľmi neskoro.

Mesto sa napriek tomu snaží o dopravné riešenie, ktoré by zároveň pomohlo znižovať emisie. „Plánujeme napríklad inteligentnú hlavnú križovatku. Tým, že zmenšíme kolóny v meste, pomôžeme znížiť aj emisie,“ hovorí Lackovič.

Preferujú chôdzu a bicykle

Senica sa však sústredí najmä na zlepšenie možností bezemisnej dopravy – preferované spôsoby sú chôdza a bicykel. Pomôcť dostať ľudí z áut do ulíc majú napríklad bezpečné prechody, ktoré nútia vodičov spomaliť. V rámci upokojovania dopravy mesto zvažuje aj zužovanie pruhov pre automobily a zníženie rýchlosti.

„Vlani sme navyše vybudovali 7 kilometrov cyklotrás a cyklochodníkov, ktoré prepájajú hlavné sídliská s centrom mesta a rekreačnou oblasťou,“ hovorí zástupca primátora s tým, že v druhej fáze projektu do siete cyklokomunikácií pripoja aj školy, škôlky či úrady. „Len keď bude vybudovaná bezpečná infraštruktúra pre cyklistov, môžeme očakávať, že ľudia sadnú na bicykle a nie do áut,“ dodáva.

Sám s kolegami ide príkladom a snaží sa vybavovať svoje záležitosti na bicykli. Na vlastnej koži tak zisťuje, čo cyklistom pomôže. Zbaviť sa „vnútromestskej automobilovej kultúry“ má pomôcť aj projekt Zdieľaných bicyklov. Obyvatelia budú mať k dispozícii až 160 kusov bicyklov na 26 dokovacích staniciach.

Príprava na zmeny klímy

Pomáhajú aj drobnosti: pre cyklistov už mesto sprístupnilo pri autobusovej stanici dva uzamykateľné cykloprístrešky. Miesta na odloženie až 44 bicyklov monitorujú kamery, takže sú bezpečné. Na vstup do prístrešku sa treba identifikovať – slúži na to aplikácia spoločnosti, ktorá prístrešky prevádzkuje. Občania sa však k službe dostanú aj omnoho jednoduchšie, priamo z mestskej aplikácie – stačí pri vstupe načítať QR kód.

Občanov táto služba stojí len 1 euro ročne. Prevádzka prístreškov je navyše ekologická, keďže sú napájané zo solárnych panelov.

„Neriešime však len dopravu. V rámci mesta sa pripravujeme aj na zmeny klímy. Snažíme sa zbavovať prebytočných betónových plôch, zavádzame rôzne vodozádržné opatrenia,“ hovorí zástupca primátora. Mesto aktívne vysádza stromy, pri starostlivosti využíva aj zavlažovacie vaky.

„Niektoré opatrenia nie sú finančne náročné, pri iných budeme žiadať o financie z Európskej únie. Aj vďaka projektu Smart City Academy a vzdelávacím pobytom si človek uvedomí, že veľká časť práce spočíva v prístupe. Treba si nastaviť správne hlavu. Našou víziou je mať moderné, bezpečné, zelené a udržateľné mesto, v ktorom budú jeho obyvatelia radi žiť. Verím, že aj týmito opatreniami takéto mesto postupne vybudujeme,“ uzatvára Filip Lackovič.

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023