Stromy, bicykle a senzory. Šaľa chce čistejšie ovzdušie

Veľká chemická továreň v bezprostrednej blízkosti a tranzitná doprava. To sú dve najväčšie boľačky mesta Šaľa v oblasti ochrany ovzdušia. Pre okresné mesto na dolnom Považí patrí táto téma medzi priority. Aj preto sa Šaľa zapojila do aktivít v rámci projektu Smart Cities Academy – zlepšenie kvality ovzdušia a aktívne pripravuje opatrenia, ktoré obyvateľom zvýšia kvalitu života v tejto oblasti.

„Projekt Smart Cities Academy je pre nás dôležitý najmä z hľadiska získavania nových poznatkov, skúseností a dobrých príkladov nielen zo zahraničia, ale i z domova,“ vysvetľuje Eliška Vargová, ktorá má v Šali na starosti rozvojovú stratégiu. „Samosprávy nemajú odborníkov na všetky oblasti. Je preto dobré vypočuť si cez takéto platformy názory expertov, ktorí sa na problematiku špecializujú, sú v nej dobrí, poznajú úskalia i časom overené riešenia,“ hovorí.

Mesto sa okrem iného zapojilo do workshopu Smart Cities Klubu na tému Čo a ako implementovať na Slovensku, kde odborníci predstavili viacero možných ciest rozvoja aj zo zahraničia.

Rekordný okres

Ovzdušie v meste ovplyvňuje najmä podnik Duslo Šaľa, ktorý patrí medzi najväčších znečisťovateľov nielen v rámci Nitrianskeho kraja, ale i celého Slovenska. Aj z toho dôvodu podnik prevádzkuje vlastnú monitorovaciu stanicu v obci Trnovec nad Váhom. Slovenský hydrometeorologický ústav v Šali svoju vlastnú automatizovanú meraciu stanicu nemá, no v prípade potreby si radnica môže objednať aspoň kampaňovitý monitoring kvality ovzdušia pomocou mobilnej stanice. „Okrem toho vie SHMÚ poskytnúť aj zariadenie, odoberajúce PM častice na filter,“ pridáva radu vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia SHMÚ RNDr. Martin Kremler, PhD.

Šaliansky okres je totiž síce najmenší v rámci Nitrianskeho kraja, no v rámci emisií tuhých znečisťujúcich látok je v ňom na prvom mieste. Prispieva k tomu i tranzitná doprava, ktorá prechádza mestom.

Radnica si uvedomuje aj klimatické zmeny, a preto sa pri hľadaní riešení zameriava aj na túto problematiku.

Viacero projektov

Mesto kontinuálne pracuje na prijímaní opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia. Od zapojenia do projektu SCA pribudlo viacero aktivít, ktoré majú alebo budú mať pozitívny vplyv na čistý vzduch v meste.

„V ostatných dvanástich mesiacoch sme zintenzívnili výsadbu zelene,“ hovorí E. Vargová. „V rámci projektu, podporeného Environmentálnym fondom, pribudlo 66 stromov a 400 kríkov. Zamerali sme sa aj na menšie projekty, medzi ktoré patrí napríklad vysadenie piatich stromov pri multifunkčnom ihrisku v rámci projektu Každý strom zaváži z Nadácie Tipos.“

Mesto sa činí aj v oblasti dopravy. „Realizujeme projekt Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART, v rámci ktorého chceme napríklad znížiť počet prejazdov mesta pri hľadaní voľného parkovania,“ vysvetľuje odborníčka mesta. „Osadíme parkovacie senzory, takže ľudia si budú vedieť pozrieť voľné miesta vopred a nebudú bezducho krúžiť po meste svojimi autami,“ dodáva. Dopravu by mala zlepšiť aj výstavba záchytného parkoviska pred stanicou. To vytvorí lepšie podmienky na podporu využívania hromadnej autobusovej či železničnej dopravy. Mesto v tomto prípade myslelo aj na detaily, projekt bude mať pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia aj drobnosťami, ako je napríklad zelená strecha sociálnych zariadení a podobne.

Cyklotrasy priamo v meste

Šaľa uspela aj s projektom Vnútromestskej cyklistickej infraštruktúry. Tá bude vybudovaná v súlade s overenými skúsenosťami zo zahraničia – nepôjde teda o cyklochodníky s primárne rekreačným účelom, ale po jej dokončení sa Šaľania na bicykli dostanú napríklad zo stanice k dvom základným školám a gymnáziu alebo cez Hlavnú ulicu a pešiu zónu. Budú tak môcť ekologický spôsob dopravy využiť pri každodennej mobilite v rámci mesta. Celkovo pribudne 2,9 kilometra obojsmernej a 3,2 kilometra jednosmernej cyklotrasy. „Centrum mesta bude obkolesené cyklotrasou. Infraštruktúra pre cyklistov vznikne buď na súčasných komunikáciách s tým, že sa vyhradená časť vyznačí – to je prípad Školskej ulice alebo Murgašovej ulice, kde vedie cyklotrasa cez Ulicu S. Chalupku až na galantskú cestu. Ale väčšina cyklochodníkov bude vybudovaná popri chodníkoch, napríklad na Vlčanskej, Jarmočnej, aj Dolnej,“ citovala primátora Jozefa Belického webová stránka mesta.

Mesto sa už niekoľko rokov aktívne zapája aj do obľúbenej celoslovenskej cyklistickej kampane „Do práce na bicykli“,pričom v minulom roku vyhralo aj odmenu vo forma poschodového cyklostojana, ktorý umiestnila radnica pri centre voľného času.

Žiaľ, dekády trvajúce snahy o vytesnenie tranzitnej dopravy z mesta brzdí nedostatočný pokrok pri budovaní obchvatu. Začiatok jeho výstavby sa neustále odďaľuje a momentálne stále nie je ukončený proces verejného obstarávania zhotoviteľa stavby.

Ďalšie plány

V rámci projektu moderných technológií mesto plánuje vybudovať aj sieť senzorov na sledovanie kvality ovzdušia. „Za projekt, ktorý má pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia považujeme aj každý projekt úspory energií, ktorý je spojený s úsporami emisií CO2. Realizujeme z prostriedkov EÚ a ŠR napríklad fotovoltický zdroj energie pre budovu MsÚ, z prostriedkov Envirofondu pripravujeme zateplenie objektu materskej školy či plánujeme obnovu základnej školy. Zaoberáme sa aj možnosťou výstavby elektronabíjaček, ktoré by mali podporiť elektromobilitu. A samozrejme, naďalej máme záujem budovať nové prvky zelenej a modrej infraštruktúry, teda napr. témou zadržania vody z artézskych studní v meste, a udržiavať tie súčasné,“ dodáva Eliška Vargová. Pripomína, že mesto už v rámci opatrení na zmierňovanie klimatických zmien revitalizuje mestský lesopark.

Podľa Jaroslava Kacera, experta Smart Cities Klubu je snaha o rozhodnutia na základe dát pozitívna. Mestu však radí zamyslieť sa nad ďalším využitím a interpretáciou údajov, získaných zo všetkých senzorov. „Mohli by mať podobu dátového portálu či aplikácie, ktorá by napríklad upozorňovala na zhoršovanie stavu ovzdušia alebo by slúžila na krízovú komunikáciu v rámci rôznych stavov či havárií v chemičke,“ radí odborník SCK.

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023