Prečo sú extrémne horúčavy najhorším klimatickým nebezpečenstvom pre svetové mestá

Extrémne teplo je najintenzívnejším a najrozšírenejším klimatickým nebezpečenstvom, ktorému čelia svetové mestá, podľa čerstvej analýzy zverejnenej neziskovou organizáciou CDP.

Štyri z piatich z 1 090 miest, ktoré v roku 2022 nahlásili svoje environmentálne údaje prostredníctvom CDP-ICLEI Track, uviedli, že čelia významným klimatickým rizikám, pričom viac ako dve tretiny (70 percent) sú nimi už výrazne ovplyvnené.

Okrem toho 70 percent miest očakáva, že tieto nebezpečenstvá budú v budúcnosti intenzívnejšie, zatiaľ čo takmer tri pätiny (58 percent) očakávajú, že budú častejšie.

Nebezpečenstvá súvisiace s teplom

O niečo viac ako polovica (51 percent) miest, ktoré podali správu (557 miest), uviedla extrémne teplo ako nebezpečenstvo, čo z neho robí najčastejšie uvádzané klimatické nebezpečenstvo, ktorému čelia mestá na svete. Medzi ďalšie významné nebezpečenstvá súvisiace s teplom, ktoré mestá nahlásili CDP-ICLEI Track, patrí sucho (35 percent miest) a riziko požiarov (19 percent).

Od júla tohto roku, keď Zem zažila svoj najteplejší mesiac v záznamoch, lesné požiare spustošili časti planéty od Havaja cez Portugalsko až po Čínu, CDP varuje, že extrémne horúčavy postihujú každý kút zemegule.

Analýza CDP tiež skúma výrazný vplyv extrémnych horúčav na svetovú populáciu, pričom zistila, že starší ľudia (uvádza ich 88 percent miest), domácnosti s nízkymi príjmami (67 percent), deti a mládež (63 percent) a marginalizované komunity (45 percent) sú skupiny najviac postihnuté. Medzitým analýza ukazuje, že v 143 mestách je takmer celá ich populácia (90 – 100 percent populácie mesta) zasiahnutá extrémnymi horúčavami.

„Posledných pár týždňov nám poskytlo nepríjemný pohľad na to, čo prinesie budúcnosť pre našu planétu cez šošovku len jedného z mnohých klimatických rizík, extrémneho tepla. Máme však dobré správy – stále je čas konať, aby sme znížili emisie, prešli na čistú energiu, urobili naše mestá odolnými a chránili ľudí a prírodu, ale národné a miestne vlády sa musia sústrediť a postupovať veľmi rýchlo.“ povedala Maia Kutner, globálna riaditeľka pre mestá, štáty a regióny v CDP.

CDP je globálna nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje celosvetový systém zverejňovania informácií o životnom prostredí pre spoločnosti, mestá, štáty, regióny a verejné orgány. Spoločnosť CDP, založená v roku 2000 a spolupracujúca s viac ako 740 finančnými inštitúciami 

Zdroj: https://www.smartcitiesworld.net/climate-action/why-extreme-heat-is-the-worst-climate-hazard-for-worlds-cities-9297

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023