Záverečná konferencia Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia s názvom „ČO a AKO so získanými skúsenosťami“.

Vážení členovia Smart Cities klubu, milí priatelia,

Dovoľujeme si Vás pozvať na záverečnú konferenciu projektu Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia s názvom „ČO a AKO so získanými skúsenosťami“. Konferencia sa uskutoční 27.9.2023 o 9:00 hod. (Registrácia – 8:30 – 9:00 hod.) v hoteli NH Bratislava Gate One a je určena pre zástupcov členských miest SCK a tiež širokú verejnosť.

Konferenciu slávnostne otvorí predseda ZMOS, doc. PaedDr. Jozef Božik PhD. a bude tematicky zameraná na doterajšie zhodnotenie výsledkov projektu, ako aj skúseností zástupcov miest, ktorí sa zúčastnili niektorej zo zahraničných študijných ciest (Holandsko, Rakúsko, Švédsko a Dánsko).

So súčasným stavom kvality ovzdušia, vrátane informácií o priamych dôsledkoch zlej kvality ovzdušia na zdravie obyvateľov, vplyvov na počasie v mestách a regiónoch na Slovensku a s príkladmi riešení nás oboznámi aj Martin Kremler, vedúci odboru Monitorovania kvality ovzdušia SHMÚ.

V rámci konferencie budeme tiež diskutovať o tom, ako tieto nové poznatky a skúsenosti zmenili uvažovanie a plánovanie v slovenských mestách a aké sú ich aktuálne potreby.

Na záver sa pozrieme na odporúčania, na čo sa zamerať alebo implementovať na Slovensku pri jeho ceste k trvalo udržateľnému mestskému rozvoju.

Podujatie bude moderovať Jaroslav Kacer, expert Smart Cities Klubu.

Registráciahttps://forms.gle/9ixapbmpLZespUaSA

Program: http://smartcitiesklub.sk/wp-content/uploads/2023/09/program-zaverecnej-konference_september_2023b.pdf

I. časť    ČO bolo náplňou projektu a AKO to bolo na začiatku

8.30 – 9.00 Registrácia

9.00       Slávnostné privítanie

 • Martin Benko, riaditeľ SHMÚ
 • Henriette van Notten, zástupkyňa veľvyslankyne Holandského kráľovstva v SR
 • Annelie Stiglund, radkyňa, Švédske veľvyslanectvo vo Viedni
 • Jozef Božik, predseda ZMOS a primátor mesta Partizánske
 • Slávnostný podpis Memoranda medzi SCK a ZMOS

9.30       Reportáž zo SCA Holandsko

9.50       Úvod do projektu a počiatočné analytické skúmanie – Miloslav Jurík, predseda SCK

10.10     Reportáž zo SCA Viedeň

10.20     Počiatočný stav z pohľadu SHMÚ – Martin Kremler, vedúci odboru Monitorovania kvality ovzdušia SHMÚ

10.30     Reportáž zo SCA Dánsko/Švédsko

10.50     Coffee break

II. časť   ČO najviac zaujalo a AKO to zmenilo uvažovanie a plánovanie

11:05     Pár slov od zástupcu holandských samospráv VNG

11.10     Skúsenosti z Holandska – panelová diskusia

 • Zuzana Ďurišová, prednostka mestského úradu Brezno
 • Rastislav Horvát, štatutárny zástupca MAS Dolný Liptov
 • Marcel Gibóda, námestník primátora mesta Košice
 • Peter Wolf, primátor mesta Dubnica nad Váhom
 • Martin Kremler, vedúci odboru Monitorovania kvality ovzdušia SHMÚ

11:45     Pár slov od amsterdamského partnera AMS Institute      

11.50     Skúsenosti z Dánska a Švédska – panelová diskusia

 • Miloslav Jurík, predseda SCK
 • Július Buchta, primátor mesta Revúca
 • Miroslav Dufinec, primátor mesta Michalovce
 • Jozef Krúpa, starosta MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
 • Vladimír Karásek, zástupca primátora mesta Partizánske

12:25     Pár slov od partnera – viedenskej spoločnosti UIV

12.30     Skúsenosti z Viedne – panelová diskusia              

 • Martin Lakanda, vedúci Odboru rozvojových aktivít mesta Banská Bystrica
 • Filip Lackovič, zástupca primátora mesta Senica
 • Tomáš Abel, primátor mesta Brezno
 • Andrea Turčanová, ex-primátorka mesta Prešov, poslankyňa Prešovského samosprávneho kraja

12.50     Lunch break

III. časť ČO bude záverom a AKO ideálne rozvíjať nadobudnuté skúsenosti

13:50     Ako ďalej v zlepšovaní ovzdušia v SR – Martin Kremler, vedúci odboru Monitorovania kvality ovzdušia SHMÚ

14.00     Ako sa zmenila situácia v samosprávach a ich potreby – panelová diskusia

 • Peter Wolf, primátor mesta Dubnica nad Váhom
 • Marcel Gibóda, námestník primátora mesta Košice
 • Filip Lackovič, zástupca primátora mesta Senica
 • Tomáš Abel, primátor mesta Brezno
 • Miroslav Dufinec, primátor mesta Michalovce
 • Miloslav Jurík, predseda SCK

14.45     Odporúčania, na čo sa zamerať alebo implementovať na Slovensku – Jaroslav Kacer, expert SCK

14.55     Záverečné slovo a plány – Miloslav Jurík, predseda SCK

15.00     Ukončenie konferencie

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023