Prešov si dáva záležať na inovatívnom monitoringu ovzdušia, spolupráca so SHMÚ to môže ešte zlepšiť

Prvým krokom pri zlepšovaní kvality ovzdušia v mestách je jeho monitoring prostredníctvom smart technológií. Prešov si to uvedomuje: už šiesty rok získava údaje z deviatich meteorologických staníc rozmiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia.

V metropole Šariša sú hlavnými zdrojmi emisií mestské kotolne, drevospracujúci priemysel a cestná doprava, hoci pri ostatnom spomenutom aspekte sa situácia trochu zlepšila po dobudovaní obchvatu na osi Poprad – Košice.

Merajú trinásť veličín

„Oceňujem priekopnícky prístup mesta v oblasti monitoringu kvality ovzdušia,“ skonštatoval Martin Kremler zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

Meteostanice merajú 13 veličín vrátane hodnôt ozónu, prachových častíc a oxidov v ovzduší. Umožňujú zobrazenie aktuálnych aj minulých údajov.

Navyše, SHMÚ prevádzkuje v treťom najľudnatejšom slovenskom meste meraciu stanicu na Ulici armádneho generála Ludvíka Svobodu. „Radnici sme navrhli naštartovať kooperáciu s našim ústavom,“ dodal Martin Kremler.

Vedúci odboru monitorovania kvality ovzdušia SHMÚ vysvetlil, že zainteresované strany môžu profitovať z výmeny skúseností, výhody by prinieslo i poskytovanie údajov z referenčnej stanice prostredníctvom API prístupu: „Konzultácie, kampaňový monitoring pomocou mobilnej stanice alebo porovnávacie merania by mohli ešte zlepšiť informovanosť.“

Mesto príjemnejšie na život

V kontexte miery využívania inteligentných riešení v súvislosti s Prešovom vôbec neprekvapuje, že už na sklonku roka 2019 sa stal členom Smart Cities Klubu (SCK). Neformálne združenie je pre samosprávy platformou na vzájomnú spoluprácu a prístup k expertným znalostiam a know-how pri príprave stratégií a programov. Cieľom je zavádzanie inovácií, ktoré pre občanov robia mestá príjemnejšími na život z praktického, ekonomického i zdravotného hľadiska.

Do aktuálnej agendy SCK patrí aj viaczložkový projekt Smart City Academy, ktorý je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameriava sa práve na kvalitu ovzdušia. Hlavným adresátom sú samosprávy a osvetovou zložkou je edukácia a aktivácia verejnosti, primárne detí v staršom školskom veku.

Zastaviť negatívny kolobeh

„Mládež si veľmi dobre uvedomuje, v akom prostredí žije a aké sú jeho nedostatky. Počas nedávnej série workshopov Smart City Academy v Košiciach, Brezne a Dubnici nad Váhom mnoho detí, žiaľ, avizovalo, že budúcnosť si nespájajú so svojím mestom. Jedným z dôvodov je znečistenie ovzdušia,“ konkretizoval predseda SCK Miloslav Jurík

Ak sa mestá vyľudnia od tých, ktorí chcú veci zmeniť a vedia sa na problematiku pozerať konštruktívne, ostanú iba tí, pre ktorých to nie je priorita – negatívny kolobeh bude pokračovať. Náš projekt je príspevkom do mixu opatrení, ktoré treba realizovať, aby sme sa posunuli smerom k spoločnosti neupriamenej iba na materiálne hodnoty,“ poznamenal Miloslav Jurík.

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023