Z krásneho modrého Dunaja na horný Hron: Brezno môže ťažiť z toho, že je mestom krátkych vzdialeností

Takmer dve tretiny školákov v Brezne vnímajú ako problém svojho mesta znečistenie ovzdušia. Vyplynulo to zo situačného prieskumu počas workshopu Smart City Academy v spomenutom okresnom sídle v Banskobystrickom kraji.

Jedným z opatrení, ako zvýšiť atraktivitu miest pre mladých ľudí, je cielená starostlivosť o životné prostredie. O sledovaných parametroch čistoty ovzdušia, rôznych vplyvoch na jeho kvalitu a konkrétnych možnostiach zlepšenia deťom v Brezne popularizačným a prístupným spôsobom porozprával Martin Kremler zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

V rámci tohto bloku podujatí zahrnutých do projektu Smart City Academy sa workshopy konali aj v Košiciach a Dubnici nad Váhom.

Kotlinová poloha a časté inverzie

Brezno na hornom toku Hrona je síce obklopené lesmi znižujúcimi emisie, ale kotlinová poloha a častý výskyt inverzií zvyšujú predpoklad pretrvávania znečistenia ovzdušia. Spôsobujú ho najmä častice vznikajúce pri vykurovaní domov tuhým palivom.

Súčasťou prednášky odborníka zo SHMÚ na Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša bola inštruktáž o správnom výbere a príprave dreva na kúrenie, ale aj navigácia na internetové stránky a aplikácie, cez ktoré sa dá kontrolovať aktuálny stav znečistenia ovzdušia v regióne.

Popri lokálnom kúrení je hlavným zdrojom splodín automobilová doprava. „Pri Brezne pritom platí, že je mestom krátkych vzdialeností, ktoré umožňujú presúvať sa pešo alebo na bicykli a len pri väčších cestách využívať motorové vozidlá,“ upozornil v tejto súvislosti expert Smart Cities Klubu Jaroslav Kacer.

Viaczložkový projekt Smart City Academy

Historicky s baníctvom a ťažbou ťažkých kovov spojené Brezno je členom neformálneho združenia Smart Cities Klub, ktoré pre municipality slúži ako platforma na zdieľanie inteligentných riešení v záujme zlepšovania prostredia a zvyšovania kvality života.

Do agendy Smart Cities Klubu spadá viaczložkový projekt Smart City Academy spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Hlavným adresátom projektu sú samosprávy a ich predstavitelia. Cieľom je však aj edukácia a aktivácia verejnosti, predovšetkým mládeže, a to prostredníctvom environmentálnej výchovy na základných školách vo vybraných členských mestách Smart Cities Klubu po celom Slovensku.

Inšpirácia na študijnom pobyte vo Viedni

Počas trvania projektu Smart City Academy sa udeje dovedna 25 workshopov, seminárov a ďalších aktivít vrátane študijných pobytov v zahraničí, ktoré sú kľúčové pre reálny prenos know-how v oblasti kvality ovzdušia a monitoringu, keďže sprostredkúvajú overene funkčné riešenia. Plánovaný počet oslovených osôb sa blíži k pol miliónu.

Primátor Brezna Tomáš Abel, ktorý je vo funkcii už tretie volebné obdobie, vlani bol na výjazdovej prehliadke Aspernu, modernej štvrte Viedne budovanej a prevádzkovanej v súlade s konceptom smart cities. „Už počas tohto študijného pobytu netajil, že ho to inšpirovalo a bude hľadať cesty, ako preniesť skúsenosti do mestských zámerov,“ skonštatoval predseda Smart Cities Klubu Miloslav Jurík.

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023