Kvalita ovzdušia je faktorom pri výbere adresy, samosprávam pomáhajú smart riešenia

Dubnica nad Váhom aj vďaka členstvu v neformálnej platforme Smart Cities Klub (SCK) a súvisiacej lepšej dostupnosti moderných technológií a riešení nedávno dodatočne získala pol milióna eur do svojho rozpočtu.

Nečudo, že mladí účastníci jedného z workshopov v rámci projektu Smart City Academy (SCA) aj pod vplyvom tohto príkladu jednoznačne preferujú a vyzdvihujú digitalizáciu samosprávy. „Je to v súlade s nastúpenými trendmi v tomto meste,“ poukázal na kontext expert SCK Jaroslav Kacer.

V zmysle mestských priorít

„Hľadali sme zdroje, s ktorými by sme mohli pracovať bez nadmernej byrokracie a vedeli by sme ich investovať do efektívnych postupov rýchlo a v zmysle našich mestských priorít,“ rozvinul tému primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf na jednom z podujatí SCA.

Viaczložkový projekt pod egidou Smart Cities Klubu je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Konvenujúco sa zaoberá zlepšovaním kvality ovzdušia, a to prostredníctvom rôznorodých osvetových a informačných aktivít zameraných na formy znečistenia, monitorovanie stavu a možnosti zlepšenia situácie s dôrazom na koncept smart cities.

Pätina údajov nezodpovedala skutočnosti

Primátor 25-tisícového sídla z Ilavskej kotliny v Trenčianskom kraji na workshope konkretizoval: „So zapojením inteligentných softvérov sme sa pozreli na údaje z katastra nehnuteľností. Zaujímal nás najmä typ a využitie pozemku. Dáta sme porovnali s tým, čo občania a firmy uvádzali v daňových priznaniach.“

Rozdiely boli veľké. Ukázalo sa, že až pätina vstupov nezodpovedala skutočnosti a v piatich percentách prípadov si mesto pôvodne nenárokovalo daň tam, kde oprávnene mohlo. Najvyššie položky sa týkali právnických osôb.

Mimochodom, Dubnica nad Váhom je najľudnatejším slovenským mestom, ktoré nemá štatút okresného. Z hľadiska kvality ovzdušia patrí medzi rizikové lokality ako centrum priemyslu a z neho vyplývajúcej nákladnej dopravy.

Zotrvanie alebo návrat po skončení štúdia

Z prieskumu medzi žiakmi základných škôl vyšla Dubnica nad Váhom horšie oproti ďalším dvom zahrnutým mestám – Košiciam a Breznu. Podiel detí, ktoré si svoju budúcnosť predstavujú na inej adrese, bol najvyšší.

Jedným z odrádzajúcich faktorov je práve kvalita ovzdušia. „Takisto nevyhnutná pre život je voda, zväčša však máme šancu vyhodnotiť si jej parametre a vybrať si. Pri vzduchu to neplatí: musíme dýchať ten, ktorý nás obklopuje,“ pripomenul pri bilancovaní tejto série workshopov Martin Kremler zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Odborníci prišli po trojici podujatí z agendy projektu Smart City Academy s návrhmi krokov, ktoré majú potenciál posilňovať vzťah detí k svojim mestám. „Radnice by mohli viac zapájať školákov do problematiky, ukázať im, ako môžu sami ovplyvniť prostredie, v ktorom žijú, a vhodnými spôsobmi popularizovať existujúce opatrenia. Cieľom je, aby mladí chceli v meste zostať alebo sa v produktívnom veku po skončení štúdia vrátiť a založiť si rodinu,“ skonštatoval Jaroslav Kacer.

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023