Ľudia chcú kúriť ekologicky pre zmenu klímy aj pre rastúce ceny energií

cezaarcover-1

Domácnosti na kúpu tepelného čerpadla motivuje zníženie účtov za energie aj dostupnosť štátnych dotácií. Odrádzajú ich neinformovaní inštalatéri, neprehľadné informácie o vhodnom type a cene zariadenia či platené obhliadky domu, ukázal testovací nákup.

Európa má veľké ambície v oblasti tepelných čerpadiel. Tepelné čerpadlá sú nielen ekologickým spôsobom vykurovania, ale podľa Európskej komisie šetria energiu a peniaze domácností. Okrem toho znižujú ich spotrebu tuhých palív a zemného plynu vo vykurovaní. Plán REPowerEU, ktorý má oslobodiť európske štáty závislosti od dovozu ruských palív, práve preto počíta so zdvojnásobením súčasnej miery nasadenia individuálnych tepelných čerpadiel. Cieľom je dosiahnuť 10 nových miliónov inštalovaných čerpadiel v nasledujúcich piatich rokoch.

Najjednoduchšie je inštalovať ich v rodinných domoch. Ľuďom, ktorí majú o ich kúpu záujem, však často chýbajú kvalifikované rady od vyškolených odborníkov alebo dokonca riskujú, že budú čeliť nekalým obchodným praktikám.

Slovenským domácnostiam by pri rozhodovaní, či prejdú na vykurovanie tepelným čerpadlom pomohlo, ak by im inštalatéri poskytli informácie o dotačných programoch na ich kúpu. Zákazníci nie sú často oboznámení s tým, čo prináša servis či údržba ani aké úpravy svojho domu musia urobiť, aby zariadenie fungovalo efektívne.

Tiež nie je samozrejmosťou, že dodávateľské firmy prídu na obhliadku domu, ktorá je ale pre určenie správneho typu čerpadla kľúčová. Štát by mal zas zapracovať na predvídateľnosti dotácií alebo ľuďom pomôcť tým, že im poskytne aktualizovaný zoznam spoľahlivých inštalatérov. Vyplýva to z výsledkov takzvaného mystery shopping-u, teda testovacieho nákupu, ktorý na Slovensku organizovala Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.).

Fiktívny nákup využívajú firmy na to, aby zistili, akým problémom zákazník musí čeliť počas nákupného procesu. Podobne aj S.O.S., ktorá zastupuje spotrebiteľov, chcela testovacím nákupom tepelných čerpadiel zmapovať, čo všetko stretne záujemcu o čerpadlo od prvotného záujmu o kúpu až k podpisu zmluvy a inštaláciu. Chcela tak vychytať neduhy spojené s prechodom domácností na tento spôsob vykurovania, aby im predišla v rámci spoločného nákupu tepelných čerpadiel, ktorý organizuje v týchto dňoch.

Spotrebiteľská organizácia testovací nákup uskutočnila u desiatich dodávateľov. Zákazníci záujem o kúpu nepredstierali, ale prechod na tento bezemisný spôsob vykurovania skutočne plánovali.

„Pri výbere dodávateľa väčšina spotrebiteľov nevie, čomu venovať pozornosť, aby sa nestali obeťou podvodníkov alebo nesprávnej inštalácie, pre ktorú môžu utrpieť finančné straty, pretože tepelné čerpadlo nefunguje efektívne,“ upresňuje Petra Čakovská.

Testovací nákup zameraný na tepelné čerpadlá sa uskutočnil v ďalších troch európskych krajinách. Európska spotrebiteľská organizácia BEUC, ktorá nákup zastrešovala, vyslala spolu 40 potenciálnych kupujúcich tepelného čerpadla na trh v štyroch rôznych krajinách EÚ. Boli vybavení dotazníkom, aby zaznamenali svoje skúsenosti v každom kroku procesu.

Skúsenosti nakupujúcich v Českej republike, Slovinsku, na Slovensku a v Španielsku sa líšili od „úžasných“ až po šokujúce, naznačuje správa.

Funguje prenos skúseností

Vo všetkých krajinách boli hlavným dôvodom prechodu na tepelné čerpadlo rastúce ceny energií. Nasledovala porucha starého kotla na fosílne palivá, atraktívne štátne dotácie na vykurovanie z obnoviteľných zdrojov a obavy z klimatickej zmeny.

Predtým, ako sa rozhodli pre tepelné čerpadlo, sa 70 percent spotrebiteľov poradilo s rodinou a priateľmi. Ak niekto z vašej širšej komunity už má pozitívne skúsenosti s inštaláciou tepelného čerpadla, je oveľa pravdepodobnejšie, že sa preň rozhodnete aj vy. A naopak, ak vaši známi majú s tepelnými čerpadlami zlé skúsenosti, šanca pre prechod na toto nízko emisné vykurovanie sa výrazne zníži.

Keďže ide o zložité zariadenia, ktoré vyžadujú odbornú inštaláciu, spotrebitelia mali ťažkosti pochopiť, aký typ a výkon zariadenia je pre nich vhodný. Bol pre nich problém zorientovať sa v cenách, ale aj v tom, ako tepelné čerpadlo funguje.

Nedostatok informácií a certifikovaných inštalatérov

Zákazníci mali niekedy problém nájsť dodávateľa. Nevedeli totiž rozlíšiť spoľahlivé a nespoľahlivé informácie a webové stránky. Spotrebitelia v Slovinsku majú napríklad zoznam inštalatérov tepelných čerpadiel, ktorý poskytuje štát. Na Slovensku však nie je dostupný zoznam na stránke Zelená domácnostiam aktualizovaný. Dodávatelia sú tam registrovaní automaticky, bez akéhokoľvek preverovania kvality ich práce. Aktuálny zoznam overených dodávateľov je pritom pre spotrebiteľov výborným východiskovým bodom na ceste za tepelným čerpadlom.

Aby tepelné čerpadlo pracovalo efektívne, je často potrebné pred inštaláciou vykonať väčšie alebo menšie úpravy vykurovacieho systému či zlepšiť tepelnú izoláciu budovy. Z testovacieho nákupu však vyplynulo, že tieto informácie dodávateľ na Slovensku pri prvej návšteve zvyčajne neposkytuje. Mal by pritom vopred zákazníka informovať, že ak potrebné úpravy nevykoná, tepelné čerpadlo nevyprodukuje dostatok tepla alebo bude dochádzať k tepelným stratám.

Aby mohol dodávateľ určiť, aký typ čerpadla je pre zákazníka vhodný, mal byť ísť aj na obhliadku domu. Až v desiatich percentách prípadov však dodávatelia neboli ochotní prísť vôbec. Na Slovensku si jeden z desiatich dodávateľov chcel nechať obhliadku zaplatiť od zákazníka.

Hoci mnohí dodávatelia dosiahli dobré výsledky a získali od potenciálnych klientov dobré hodnotenia, prieskum poukázal na nedostatok odborných znalostí niektorých dodávateľov v rôznych oblastiach, od dotácií a možností financovania až po potrebu ďalšej rekonštrukcie domu.

Zatiaľ čo sa všetci slovinskí a 75 percent českých testovacích zákazníkov cítilo pripravených kúpiť si tepelné čerpadlo po návšteve inštalatéra, v Španielsku tak nechcel urobiť nik. Zákazníci v Španielsku uviedli, že pri návštevách inštalatérov im chýbali informácie o možnostiach financovania a nákladoch na inštaláciu. Vo väčšine prípadov inštalatéri neskontrolovali vhodnosť domu predtým, ako ubezpečili zákazníkov, že ich dom je pripravený na tepelné čerpadlo. Fiktívni zákazníci v Španielsku a Českej republike mali tiež pocit, že inštalatéri nevenovali dostatočný čas zrozumiteľnému vysvetleniu technológií.

Dodávatelia sa zhodnú, že problémom je nedostatok odborníkov v sektore, čo následne spôsobuje aj nižšiu kvalitu informácií pre zákazníka. „Bude pravdepodobne dlhšie trvať, kým sa preklopí montážna branža na tieto technológie. Ide o hlavne o montážnikov, ktorí roky robia kotlovú techniku a majú voči tepelným čerpadlám určitý odstup a nedôveru,“ hovorí Peter Kuliaček zo spoločnosti Viessmann.

Odrádza vysoká cena elektriny

Zo štyroch krajín, v ktorých projekt prebiehal, najspokojnejší s dostupnými informáciami o dotáciách na tepelné čerpadlá boli slovinskí spotrebitelia. Podľa Petry Čakovskej je to najmä vďaka tamojšiemu štátnemu programu Ekofond, ktorý ponúka prehľadné pôžičky a dotácie na prechod na obnoviteľné zdroje energie.

„Pre Slovensko by Ekofond mal byť osvedčenou inšpiráciou, ako efektívne realizovať ambiciózne štátne dotačné programy na rozvoj a podporu vykurovania z obnoviteľných zdrojov a informovať o nich jasným a prístupným spôsobom. Aj u nás je potrebné vytvoriť a podobne propagovať dlhodobé a predvídateľné štátne schémy financovania,“ upozorňuje Čakovská. Na Slovensku momentálne domácnosti nemôžu dotácie čerpať, čo spôsobila ministerstvami nezvládnutá pauza medzi dvoma eurofondovými obdobiami.

Zákazník je viac naklonený kúpe, ak majú inštalatéri už pri prvom kontakte prehľad o možnostiach financovania. Tie predajcovia spomenuli vo všetkých krajinách okrem Španielska v 50 percentách návštev. Mnohí tiež ponúkli potenciálnym zákazníkom pomoc pri podaní žiadosti. „Vzhľadom na význam dotácií pri získavaní nových spotrebiteľov pre tepelné čerpadlá a na vysoké počiatočné náklady by inštalatéri mali dbať na to, aby dostupný systém dotácií vysvetlili pri každej obhliadke,“ zdôrazňuje Čakovská.

Podľa Kuliačeka by pomohlo, ak by boli na Slovensku dotácie vyššie a zamerali sa na kilowatt podporovaného výkonu. „Ceny technológií stále stúpajú, ale dotácie máme napočítané na hodnoty z roku 2018,“ vysvetľuje.

Vysoká cena elektrickej energie oproti plynu v krajinách ako Slovensko spôsobuje, že prevádzka tepelného čerpadla je menej konkurencieschopná ako vykurovanie plynom. Slovensko by podľa Čakovskej malo nasledovať napríklad dánsky model a znížiť zdanenie elektriny na vykurovanie. Inšpiratívny je aj holandský príklad presunu poplatkov z elektriny na fosílne palivá.

Lepšia vyjednávacia pozícia pre zákazníka

Mystery shopping mal zmapovať ťažkosti, s ktorými sa domácnosti pri kúpe čerpadiel stretávajú, pred rozbehnutím prvého spoločného nákupu tepelných čerpadiel, ktorý na Slovensku organizuje S.O.S. Kolektívnym nákupom chcú ľuďom pomôcť s výberom kvalitného, otestovaného tepelného čerpadla, ale garantujú im aj lepšiu cenu a inštaláciu bez dlhej čakacej lehoty. Majitelia rodinných domov, ktorí majú o tepelné čerpadlo vzduch-voda záujem, sa môžu ešte do 30. júna registrovať na stránke www.spolocnenakupy.sk.

Skupinové nákupné schémy môžu byť nástrojom na to, aby skvalitnili aj inštalácie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Spájajú totiž kritickú masu potenciálnych zákazníkov, ktorí majú väčšiu vyjednávaciu silu pri dohadovaní si lepších cien a podmienok s dodávateľmi. Zároveň im pomáhajú zorientovať sa v množstve produktov na trhu a vybrať si tú najlepšiu možnosť.

Organizujú ich väčšinou spotrebiteľské organizácie pre rôzne druhy tovarov, ale aj služieb, ako je napríklad zmena dodávateľa energie či telekomunikačných služieb. Zastupujú v nich často tisíce registrovaných spotrebiteľov, čo im dáva silnejšiu pozíciu v rokovaní s dodávateľmi, aby pre nich získali výhodnejšie podmienky.

Spotrebiteľská organizácia, ktorá nákupy sprostredkúva, berie „spotrebiteľa za ruku, prevedie ho možnosťami technológií, pomôže so zmluvami, aj tými inštalačnými, a pomáha aj potom. Finálna cena vie byť aj o pätinu nižšia,“ vysvetľuje v rozhovore pre EURACTIV Slovensko inžinierka z portugalskej spotrebiteľskej organizácie DECO Proteste Isabel Oliveira

Nejde však len o cenu. V skupinových nákupoch sa ponúkajú len také produkty, ktoré v testoch získali dobré hodnotenie kvality. To je výhodné aj pre dodávateľov, keďže v prípade, že je ich zariadenie ohodnotené ako kvalitné, v rámci skupinového nákupu dodajú naraz väčšie množstvo zariadení.

„V niektorých prípadoch sme našli výborné tepelné čerpadlo, no značka nemala k dispozícii sieť inštalatérov. To nás ale prinútilo rokovať samostatne so sieťou inštalatérov. Postupom času čoraz viac firiem prispôsobuje podmienky tak, aby boli pre spotrebiteľa priaznivejšie, a lepšie spolupracujú aj so spotrebiteľskými organizáciami,“ priblížila Oliveira prax z Portugalska.

Zdroj: https://euractiv.sk/section/budovy/news/ludia-chcu-kurit-ekologicky-pre-rastuce-ceny-energii/

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023