Birmingham spúšťa fond projektov čistého ovzdušia

Mestská rada v Birminghame zriaďuje schému financovania, ktorá má pomôcť zlepšiť kvalitu ovzdušia, pričom využíva príjmy z mestskej zóny čistého ovzdušia z fondu Brum Breathes. Fond Brum Breathes podporí schémy a projekty, ktoré zlepšujú kvalitu ovzdušia, podporujú aktívne cestovanie a zároveň pomáhajú zvyšovať povedomie o vplyve, ktorý môže mať zlá kvalita ovzdušia na zdravie. Prostredníctvom fondu sa mesto snaží investovať do projektov, ako sú stojany na bicykle, plány a opatrenia udržateľné mobility a ďalšie.

„Zaviazali sme sa pomáhať našim obyvateľom dosiahnuť ich plný potenciál zlepšením kvality vzduchu, ktorý dýchajú,“ povedala členka rady Liz Clements, členka kabinetu pre dopravu v mestskej rade Birmingham. „Fond Brum Breathes bude poskytovať podporu členom miestnej rady a komunitným skupinám na zlepšenie kvality ovzdušia v každom kúte mesta.

Birminghamská zóna čistého vzduchu bola spustená 1. júna 2021 a ide o zónu typu „D“, ktorá zahŕňa väčšinu kategórií vozidiel (okrem motocyklov). Medzi ďalšie mestá Spojeného kráľovstva, ktoré zaviedli zónu čistého vzduchu, patria Bath (typ C), Portsmouth (typ B), Bristol (typ D), Bradford (typ C), Sheffield (typ C) a Newcastle (typ C).

Od spustenia zóny čistého vzduchu sa percento spoplatnených vozidiel vstupujúcich do zóny znížilo o viac ako polovicu z 15,2 percenta na 6,6 percenta v marci 2023, čo znamená, že značný počet ľudí zmenil svoje správanie v dôsledku jej zavedenia, ktorý pomáha zlepšovať kvalitu ovzdušia v meste.

Zóna čistého vzduchu generuje príjmy z dvoch zdrojov. Prvým je denný poplatok, ktorý sa vzťahuje na vozidlá, ktoré nespĺňajú emisné normy zóny. Za nevyhovujúce osobné autá, dodávky a taxíky sa vzťahuje denný poplatok 8 £. V prípade ťažkých úžitkových vozidiel a autobusov je denný poplatok 50 £. Druhým zdrojom príjmov sú sankčné poplatky za nezaplatenie správneho denného poplatku v rámci 13-dňového platobného systému.

K dnešnému dňu rada vyčlenila niečo vyše 52 miliónov libier z čistého prebytku príjmov zo zóny čistého vzduchu na projekty, ako je testovanie vodíkových autobusov, modernizácia univerzitnej železničnej stanice a vylepšenia staníc na linke Camp Hill.

Zdroj: https://www.smartcitiesworld.net/air-quality/birmingham-launches-clean-air-projects-fund-9030

Prečo sú extrémne horúčavy najhorším klimatickým nebezpečenstvom pre svetové mestá

19. septembra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia s názvom „ČO a AKO so získanými skúsenosťami“.

3. septembra 2023

Solárna energia má tento rok prilákať viac investícií ako ropa

28. augusta 2023

Lacné vlakové lístky nepomôžu Nemecku znížiť emisie z dopravy

25. augusta 2023

Súčasná podpora prechodu na bezimisné vozidla nestačí

21. augusta 2023

Prečo je klimatická zmena bezpečnostným problémom?

17. augusta 2023