Birmingham spúšťa fond projektov čistého ovzdušia

Mestská rada v Birminghame zriaďuje schému financovania, ktorá má pomôcť zlepšiť kvalitu ovzdušia, pričom využíva príjmy z mestskej zóny čistého ovzdušia z fondu Brum Breathes. Fond Brum Breathes podporí schémy a projekty, ktoré zlepšujú kvalitu ovzdušia, podporujú aktívne cestovanie a zároveň pomáhajú zvyšovať povedomie o vplyve, ktorý môže mať zlá kvalita ovzdušia na zdravie. Prostredníctvom fondu sa mesto snaží investovať do projektov, ako sú stojany na bicykle, plány a opatrenia udržateľné mobility a ďalšie.

„Zaviazali sme sa pomáhať našim obyvateľom dosiahnuť ich plný potenciál zlepšením kvality vzduchu, ktorý dýchajú,“ povedala členka rady Liz Clements, členka kabinetu pre dopravu v mestskej rade Birmingham. „Fond Brum Breathes bude poskytovať podporu členom miestnej rady a komunitným skupinám na zlepšenie kvality ovzdušia v každom kúte mesta.

Birminghamská zóna čistého vzduchu bola spustená 1. júna 2021 a ide o zónu typu „D“, ktorá zahŕňa väčšinu kategórií vozidiel (okrem motocyklov). Medzi ďalšie mestá Spojeného kráľovstva, ktoré zaviedli zónu čistého vzduchu, patria Bath (typ C), Portsmouth (typ B), Bristol (typ D), Bradford (typ C), Sheffield (typ C) a Newcastle (typ C).

Od spustenia zóny čistého vzduchu sa percento spoplatnených vozidiel vstupujúcich do zóny znížilo o viac ako polovicu z 15,2 percenta na 6,6 percenta v marci 2023, čo znamená, že značný počet ľudí zmenil svoje správanie v dôsledku jej zavedenia, ktorý pomáha zlepšovať kvalitu ovzdušia v meste.

Zóna čistého vzduchu generuje príjmy z dvoch zdrojov. Prvým je denný poplatok, ktorý sa vzťahuje na vozidlá, ktoré nespĺňajú emisné normy zóny. Za nevyhovujúce osobné autá, dodávky a taxíky sa vzťahuje denný poplatok 8 £. V prípade ťažkých úžitkových vozidiel a autobusov je denný poplatok 50 £. Druhým zdrojom príjmov sú sankčné poplatky za nezaplatenie správneho denného poplatku v rámci 13-dňového platobného systému.

K dnešnému dňu rada vyčlenila niečo vyše 52 miliónov libier z čistého prebytku príjmov zo zóny čistého vzduchu na projekty, ako je testovanie vodíkových autobusov, modernizácia univerzitnej železničnej stanice a vylepšenia staníc na linke Camp Hill.

Zdroj: https://www.smartcitiesworld.net/air-quality/birmingham-launches-clean-air-projects-fund-9030

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023