Stav prírody v Európe je v zlom stave a je potrebná obnova ekosystémov

Príroda v Európe nie je v dobrom stave a na jej zlepšenie je potrebná obnova ekosystémov. TASR o tom informuje na základe správy Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA) zo dňa 10.5.2023.

Stav 81 percent chránených miest výskytu, 39 percent chránených vtákov a 63 percent ďalších chránených druhov je podľa správy EEA v zlom stave. Agentúra upozorňuje, že k strate biodiverzity (rozmanitosti) prispieva viacero činiteľov ako využívanie pôdy, znečisťovanie a klimatická kríza. V súčasnosti je činnosťou človeka vážne zasiahnutých 75 percent pevniny a 66 percent oceánov.

Chránené oblasti tvoria 26 percent pevniny Európskej únie a 12 percent plochy morí. „Chránené oblasti samotné však nestačia na zvrátenie úpadku prírody,“ upozorňuje EEA. Najmenej 259.000 štvorcových kilometrov chránených oblastí je podľa odhadov tejto agentúry potrebné obnoviť. „Na zabezpečenie dlhodobej potravinovej bezpečnosti v Európe je nevyhnutné ochrániť prirodzené miesta výskytu opeľovačov ako sú včely či hmyz,“ uvádza EEA. Dobrý stav lesov a mokradí môže zmierniť následky klimatickej zmeny, zdravé ekosystémy zase poskytujú lepšiu ochranu pred mimoriadnymi výkyvmi počasia a znečistením. EEA pripomína, že obnova ekosystémov môže zlepšiť zdravie a kvalitu života ľudí prostredníctvom lepšieho prístupu k zeleným priestranstvám, zmiernením znečistenia a znížením rizika prenosu chorôb zo zvierat na ľudí.

Zdroj: https://europske.noviny.sk/2023/05/10/stav-prirody-v-europe-je-v-zlom-stave-a-je-potrebna-obnova-ekosystemov/

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023