Mobilná aplikácia „Dnes dýcham“ úspešne spustená

Kvalita vzduchu je údaj, ktorý by zaujímal zrejme každého z nás. Málokedy sa nám však podarí dopočuť sa o tom, aký vzduch to vlastne vonku dýchame. Jednoduchý prístup k týmto informáciám Vám po novom umožní mobilná aplikácia. Tá je výsledkom spolupráce Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenskej agentúry životného prostredia, Slovenského hydrometeorologického ústavu a Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Jej cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku. Mobilná aplikácia ,,Dnes dýcham“ zobrazuje informatívne hodnoty úrovne znečistenia ovzdušia pod označením IKO – index kvality ovzdušia.

Zdroj: LIFE Populair

Má 3 farby, ako semafor. Účelom takéhoto hodnotenia je súhrnne a zrozumiteľne informovať širokú verejnosť o aktuálnom stave kvality ovzdušia prostredníctvom jednoduchej farebnej a slovnej škály. Hodnoty indexu kvality ovzdušia sú vytvorené na základe údajov z automatických monitorovacích staníc, ktoré sú prevádzkované Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ).

V mobilnej aplikácii je možnosť si vybrať, z ktorej stanice sa budú zasielať push notifikácie o zmene stavu kvality ovzdušia. Zasielanie je možné si nastaviť z vybraných, ale aj zo všetkých staníc. Push notifikácie sú odosielané pri zmene kvality ovzdušia správou s aktuálnou hodnotou indexu kvality ovzdušia. Okrem iného umožňuje zaslať správu o prípadnom lokálnom znečisťovaní alebo znečistení ovzdušia vyplnením krátkeho formulára s možnosťou pridania fotografie z miesta znečistenia a popisom. Pre zlepšenie funkčnosti aplikácie je možné zaslať informáciu v podobe krátkej správy, kde sa môžu uviesť návrhy na zlepšenie.

Zdroj: https://populair.sk/sk/aktualita/aplikacia-dnes-dycham

Prečo sú extrémne horúčavy najhorším klimatickým nebezpečenstvom pre svetové mestá

19. septembra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia s názvom „ČO a AKO so získanými skúsenosťami“.

3. septembra 2023

Solárna energia má tento rok prilákať viac investícií ako ropa

28. augusta 2023

Lacné vlakové lístky nepomôžu Nemecku znížiť emisie z dopravy

25. augusta 2023

Súčasná podpora prechodu na bezimisné vozidla nestačí

21. augusta 2023

Prečo je klimatická zmena bezpečnostným problémom?

17. augusta 2023