Občania Únie môžu žalovať štát pre zlú kvalitu ovzdušia

Občania európskych štátov môžu žiadať svoje vlády o finančnú kompenzáciu, ak im nezákonné úrovne znečistenia ovzdušia poškodia zdravie, uviedol najvyšší európsky súd. Týka sa to aj Slovenska, ktoré dlhodobo čelí zlej kvalite ovzdušia.

Stanovisko generálnej advokátky nasleduje po sérii rozsudkov Súdneho dvora EÚ (ECJ) so sídlom v Luxemburgu v posledných rokoch, pričom približne desať krajín EÚ vrátane Francúzska, Talianska, Španielska, Portugalska, Poľska, Rumunska a Bulharska bolo uznaných vinnými z nezákonného znečisťovania ovzdušia.

Aj Slovensko dlhodobo prekračuje denné limity koncentrácie tuhých častíc v ovzduší. Keďže neprijalo adekvátne opatrenia na zlepšenie situácie, Európska komisia ho minulý rok zažalovala na Súdnom dvore EÚ.

Postihnutí sú tí najchudobnejší

Podľa Európskej environmentálnej agentúry je znečistenie ovzdušia v Európe zodpovedné za približne 300 tisíc predčasných úmrtí ročne. „Porušenie limitných hodnôt na ochranu kvality ovzdušia podľa práva EÚ môže viesť k vzniku nároku na kompenzáciu od štátu,” uviedol súd vo vyhlásení.

Generálna advokátka Juliane Kokott poznamenala, že sú to často chudobnejšie komunity, ktoré žijú a pracujú vo veľmi znečistených oblastiach a práve oni potrebujú súdnu ochranu.

Jednotlivci, ktorí žiadajú o odškodnenie, budú musieť preukázať, že poškodenie ich zdravia bolo priamo spôsobené znečistením ovzdušia, povedala. Vláda sa tiež môže vyhnúť zodpovednosti, ak dokáže, že limity znečistenia by boli prekračované aj v prípade, ak by mala zavedený dostatočný plán kvality ovzdušia. Stanoviská súdu EÚ sú nezáväzné, ale súd s nimi zvyčajne súhlasí v rozhodnutí, ktoré bude nasledovať v nasledujúcich mesiacoch.

Stanovisko Súdneho dvora EÚ sa týka prípadu, ktorý podal obyvateľ Paríža a žiada od francúzskej vlády odškodné 21 miliónov eur z dôvodu, že znečistenie ovzdušia poškodilo jeho zdravie a vláda nezabezpečila dodržiavanie európskych limitov. Versaillský súd pojednávajúci o parížskom spore požiadal súd EÚ, aby objasnil, či jednotlivci môžu žiadať o takúto kompenzáciu. Paríž v rokoch 2010 až 2020 porušil zákonné limity Únie pre znečistenie oxidom dusičitým.

Bude nasledovať Slovensko?

Slovensko znečistené ovzdušie dlhodobo neriešilo. Za dlhoročné prekračovanie limitov znečistenia ovzdušia si minulý rok od Európskej komisie vyslúžilo žalobu na ECJ.

Najnižšiu kvalitu ovzdušia majú dlhodobo Košický a Banskobystrický kraj. Údaje tu potvrdzujú systematické prekračovanie denných limitných hodnôt pre tuhé častice PM10. Slovensko znečistené ovzdušie dlhodobo neriešilo, čo je proti európskym pravidlám.

Prvé formálne upozornenie na neudržateľnú situáciu prišlo z Európskej komisie už v roku 2009.

Šéf rezortu Ján Budaj sa vtedy vyjadril, že žalobu, ktorú na Slovensko podala Európska komisia, „rešpektuje“. Spolu s europoslancom Michalom Wiezikom (PS/Renew) sa zhodujú, že túto situáciu zapríčinil dlhodobo laxný prístupu predchádzajúcich vlád.

Podľa šéfa envirorezortu je kvalita ovzdušia zrkadlom environmentálnej kondície krajiny. Na znečistené ovzdušie si človek zvykne, ale je to „tichý zabijak“, ktorý sa podpisuje na predčasných úmrtiach. „V úmrtnom liste to nebýva napísané, ale na Slovensku zomierame následkom znečisteného ovzdušia v podobe rôznych pľúcnych ochorení, na infarkt myokardu či na rakovinu,“ uvádza rezort vo vyjadrení k žalobe.

Limity, ktorých plnenie od nás žiada Európska únia, sú podľa europoslanca Wiezika relatívne slabé v porovnaní s tými, ktoré odporúča Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

To však chce eurokomisia zmeniť. V snahe znížiť predčasné úmrtia spojené so špinavým ovzduším tento rok navrhne zvýšenie európskych limitov znečistenia, aby ich lepšie zosúladila s prísnejšími pravidlami WHO.

„Európska únia nám poskytuje dostatok možností, ako situáciu zlepšiť. Žiaľ, zlyháva implementácia. Chýba snaha a záujem kompetentných. Sami si tak kazíme šancu na zdravé a bohaté Slovensko. Hádam nám súd konečne otvorí oči,“ napísal Michal Wiezik.

Zdroj: Jenčová, 2022, EURACTIV, 2022 https://euractiv.sk/section/ovzdusie/news/obcania-unie-mozu-zalovat-stat-pre-zlu-kvalitu-ovzdusia/

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023