Tím holandských miest optimalizuje spoločnú mobilitu

Mestá sa snažia pochopiť, ako možno rozvíjať nové udržateľné spôsoby cestovania v súčinnosti s existujúcimi ponukami verejnej dopravy. Holandské mestá Amsterdam, Utrecht a Eindhoven si vybrali dátovú platformu mobility Vianova, aby pomohli optimalizovať integráciu služieb zdieľanej mobility. Prostredníctvom tohto partnerstva pomáha európsky startup trom mestám zlepšiť ich spoluprácu s prevádzkovateľmi mobility prostredníctvom komplexného prehľadu údajov.

Udržateľná mobilita

Holandsko je z hľadiska udržateľnej mobility jednou z najvyspelejších krajín. V krajine, kde viac ako polovica obyvateľov deklaruje, že jazdí na bicykli aspoň dvakrát týždenne, ponúka rozvoj novej spoločnej mobility významný potenciál na ďalšiu dekarbonizáciu dopravných systémov miest.

S údajnými viac ako 5 000 zdieľaných mobilných zariadení len v hlavnom meste a početnou infraštruktúrou venovanou aktívnej mobilite v krajine je Holandsko uznávané ako priekopnícka krajina v oblasti uhlíkovo neutrálnej dopravy.

V spolupráci s platformou údajov o mobilite Vianova sa mestá snažia pochopiť, ako možno vyvinúť nové udržateľné spôsoby cestovania v súčinnosti s existujúcimi ponukami verejnej dopravy. Podľa miest túto výzvu nemožno vyriešiť bez dôkladného pochopenia údajov o mobilite, ktoré sú rozhodujúce pre vykonávanie verejných politík, ktoré zaručujú efektívnosť a bezpečnosť dopravného systému.

Amsterdam, Utrecht a Eindhoven uzavreli partnerstvo so spoločnosťou Vianova, aby pomohli preklenúť komunikačnú priepasť medzi verejnými orgánmi a prevádzkovateľmi mobility. Mestá chcú definovať najlepšie politiky a mestské plánovanie pre nové služby mobility prostredníctvom použiteľných prehľadov údajov.

Tieto prehľady sú odvodené z informačných kanálov s údajmi o mobilite, ktoré holandské mestá môžu ľahko získať z výmeny údajov spoločnosti Vianova, kde poskytovatelia údajov môžu prijať alebo odmietnuť rôzne žiadosti o údaje a vizualizovať prípady použitia týchto údajov.

Vianova uvádza, že všetci poskytovatelia mobility v Holandsku už prostredníctvom tohto trhu zdieľajú svoje údaje s mestami a na trh sa neustále pripája viac odborníkov v oblasti dopravy, ktorí pridávajú informačné kanály z rôznych priemyselných segmentov vrátane výrobcov automobilov a prevádzkovateľov nabíjacích staníc.

Mesto Amsterdam je tiež jedným z prvých používateľov nového nástroja na monitorovanie a znižovanie emisií CO2 spoločnosti Vianova. Táto nová funkcia využívajúca umelú inteligenciu uľahčuje dynamickú distribúciu zdieľaných vozových parkov vo viacerých režimoch. Podľa startupu umožňuje mestám identifikovať politiky, ktoré by pomohli dosiahnuť najvyššie zníženie emisií CO2 v rovnováhe s inými prioritami mesta. Vianova tvrdí, že tento nástroj predstavuje obrovský potenciál pre poskytovateľov dopravy aj mestá navrhnúť čo najefektívnejší dopravný systém a zároveň obmedziť emisie uhlíka.

Okrem toho najväčšie mestá v krajine v súčasnosti pracujú na národnom štandarde údajov o mobilite, formáte CDS-M, o ktorom Vianova uvádza, že je schopný ho podporiť, aby mohli zlepšiť porozumenie verejných orgánov a možnosti riadenia politiky mobility.

Zdroj: https://www.smartcitiesworld.net/micromobility/dutch-cities-team-to-optimise-shared-mobility-8190

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023