Švajčiarsky Startup meria znečistenie ovzdušia a hluk v Antverpách

Sparrow (systém na zber a analýzu údajov o životnom prostredí v mestách) vybavil 20 mestských vozidiel uzlami na mapovanie kvality ovzdušia, hustoty premávky a podmienok povrchu vozovky v rámci pilotnej štúdie na zlepšenie kvality života.

Najväčšie belgické mesto Antverpy oznámilo, že vykonalo úspešnú pilotnú štúdiu na zber „vyhľadávaných“ environmentálnych údajov a analýz týkajúcich sa znečistenia ovzdušia a hluku. Belgicko bolo podľa organizácie Greenpeace a Antverp označené za jednu zo štyroch najviac znečistených krajín v Európe ako jeden z hot spotov oxidu dusičitého na svete. S počtom obyvateľov 520 504 a metropolitným obyvateľstvom 1,2 milióna ľudí sa mapovanie kvality ovzdušia, vlhkosti, hluku, vibrácií a kvality ciest ukázalo ako obrovská výzva.

Po úspešnom výberovom konaní s mestom Antverpy uskutočnil švajčiarsky startup Sparrow pilotnú štúdiu, ktorá vybavila 20 vozidiel mestskej služby, od elektrických doručovacích vozidiel až po smetiarske autá s uzlami na mapovanie kvality ovzdušia, hustoty premávky a podmienok povrchu vozovky, ako prvý krok k zlepšeniu kvality života obyvateľov miest.

Sparrow uvádza, že jeho uzly, certifikované Švajčiarskym meteorologickým inštitútom, môžu byť inštalované na streche vozidiel (už sa zaviazali jazdiť mestom ako taxíky a autobusy) a boli navrhnuté podľa najvyšších technologických špecifikácií so senzormi (časticami) PM10, PM 2.5 a PM1. Senzory detekujú plyny NO2, O3, CO a CO2, meranie a rozpoznávanie hluku, meranie vibrácií a zrýchlenia, kvalitu vozovky, ako aj teplotu, relatívnu vlhkosť a atmosférický tlak. Súčasným zberom údajov pre každý z týchto prvkov sa budú zaznamenávať nielen presné merania, ale aj pripojenia sa môžu robiť prostredníctvom analýzy údajov. Napríklad vplyv na hluk alebo kvalitu vzduchu pri jazde po povrchu vozovky v zlom stave.

A čo viac, obyvatelia miest budú mať možnosť získať údaje o znečistení v reálnom čase, ktoré podporia ich každodenné rozhodnutia, ktoré štvrte sú najhlučnejšie pri hľadaní novej nehnuteľnosti alebo hľadaní najmenej znečistenej trasy na dochádzanie do kancelárie apod.

Okrem kvality vzduchu môžu senzory zbierať údaje o meraní hluku, vibrácií a zrýchlenia a o kvalite vozovky

Sparrow uvádza, že vo svojom prvom teste v Ženeve merania zhromaždené jeho uzlami pomohli identifikovať ulice, kde bol povrch vozovky v zlom stave, a tiež zistili, že zmena zo zóny 50 mph na zónu s rýchlosťou 30 mph nemala žiadny vplyv na znečistenie hlukom, ale mala vplyv na kvalitu ovzdušia.

Sparrow pilotoval svoje uzly v Ženeve vo Švajčiarsku a Antverpách v Belgicku. Pilotné štúdie pokračujú a startup plánuje svoje spustenie v Londýne začiatkom roka 2023.

Zdroj: Smart Cities World – Kvalita ovzdušia v mestách –https://www.smartcitiesworld.net/air-quality/swiss-startup-measures-air-and-noise-pollution-in-antwerp-8396?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter&fbclid=IwAR3XjWQaDwXReY2mB1pz0hQJW1OWikOdurvxOKYwmrXdqWQVKcmw1KevqRk

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023