„Bolo to dávno“ 🎥 Animovaný film o ochrane ovzdušia

🎥 S cieľom o čo najširšie informovanie verejnosti o dôležitosti témy ochrany ovzdušia vytvoril Smart Cities Klub a Smart City Academy krátky animovaný film určený širokej verejnosti, ktorý prístupnou formou približuje problematiku ochrany ovzdušia.

🎥 Video vzniklo v rámci Projektu „Smart City Academy – zlepšenie kvality ovzdušia“ je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Prečo sú extrémne horúčavy najhorším klimatickým nebezpečenstvom pre svetové mestá

19. septembra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia s názvom „ČO a AKO so získanými skúsenosťami“.

3. septembra 2023

Solárna energia má tento rok prilákať viac investícií ako ropa

28. augusta 2023

Lacné vlakové lístky nepomôžu Nemecku znížiť emisie z dopravy

25. augusta 2023

Súčasná podpora prechodu na bezimisné vozidla nestačí

21. augusta 2023

Prečo je klimatická zmena bezpečnostným problémom?

17. augusta 2023