Holandský prístup k čistému vzduchu v mestách

Typická holandská ulica
Typická holandská ulica

V rámci podujatia (workshopu č. 1 – SCA) boli prezentované rôzne faktory, ktoré vplývajú na stav kvality ovzdušia v mestách. O skúsenostiach z Holandska a Izraela sa s nami podelil spoluzakladateľ a urbanista organizácie Humankind – Lior Steinberg. Lior poukázal na dôležitosť dočasných riešení a pilotných projektov, bez ktorých si ľudia nevedia zmeny reálne v praxi predstaviť. K výsledné zmene správania pri preferovaní rôznych druhov dopravy je potrebné ľudí vzdelávať a ukázať im reálne príklady fungovania v rámci pilotných projektov. Následne zavedenie celého systému do praxe je potom zo strany povedomí verejnosti v rámci nutných zmien jednoduchší. Lior taktiež hovorí o cyklu vytvárania čistejších a krajších miest presunom smerom k verejnej doprave. Poukazuje na skutočnosť, že je nutné zabezpečiť, aby ľudia menej cestovali a keď menej cestujú a jazdia na kratšie vzdialenosti, tiež menej znečisťujú životne prostredie, a preto si užívajú čistejší vzduch, ktorý im umožňuje chodiť pešo a bicyklovať sa, vďaka čomu je vzduch ešte čistejší atď.

Prečo sú extrémne horúčavy najhorším klimatickým nebezpečenstvom pre svetové mestá

19. septembra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia s názvom „ČO a AKO so získanými skúsenosťami“.

3. septembra 2023

Solárna energia má tento rok prilákať viac investícií ako ropa

28. augusta 2023

Lacné vlakové lístky nepomôžu Nemecku znížiť emisie z dopravy

25. augusta 2023

Súčasná podpora prechodu na bezimisné vozidla nestačí

21. augusta 2023

Prečo je klimatická zmena bezpečnostným problémom?

17. augusta 2023