Holandský prístup k čistému vzduchu v mestách

Typická holandská ulica
Typická holandská ulica

V rámci podujatia (workshopu č. 1 – SCA) boli prezentované rôzne faktory, ktoré vplývajú na stav kvality ovzdušia v mestách. O skúsenostiach z Holandska a Izraela sa s nami podelil spoluzakladateľ a urbanista organizácie Humankind – Lior Steinberg. Lior poukázal na dôležitosť dočasných riešení a pilotných projektov, bez ktorých si ľudia nevedia zmeny reálne v praxi predstaviť. K výsledné zmene správania pri preferovaní rôznych druhov dopravy je potrebné ľudí vzdelávať a ukázať im reálne príklady fungovania v rámci pilotných projektov. Následne zavedenie celého systému do praxe je potom zo strany povedomí verejnosti v rámci nutných zmien jednoduchší. Lior taktiež hovorí o cyklu vytvárania čistejších a krajších miest presunom smerom k verejnej doprave. Poukazuje na skutočnosť, že je nutné zabezpečiť, aby ľudia menej cestovali a keď menej cestujú a jazdia na kratšie vzdialenosti, tiež menej znečisťujú životne prostredie, a preto si užívajú čistejší vzduch, ktorý im umožňuje chodiť pešo a bicyklovať sa, vďaka čomu je vzduch ešte čistejší atď.

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023