Holandský prístup k čistému vzduchu v mestách

Typická holandská ulica
Typická holandská ulica

V rámci podujatia (workshopu č. 1 – SCA) boli prezentované rôzne faktory, ktoré vplývajú na stav kvality ovzdušia v mestách. O skúsenostiach z Holandska a Izraela sa s nami podelil spoluzakladateľ a urbanista organizácie Humankind – Lior Steinberg. Lior poukázal na dôležitosť dočasných riešení a pilotných projektov, bez ktorých si ľudia nevedia zmeny reálne v praxi predstaviť. K výsledné zmene správania pri preferovaní rôznych druhov dopravy je potrebné ľudí vzdelávať a ukázať im reálne príklady fungovania v rámci pilotných projektov. Následne zavedenie celého systému do praxe je potom zo strany povedomí verejnosti v rámci nutných zmien jednoduchší. Lior taktiež hovorí o cyklu vytvárania čistejších a krajších miest presunom smerom k verejnej doprave. Poukazuje na skutočnosť, že je nutné zabezpečiť, aby ľudia menej cestovali a keď menej cestujú a jazdia na kratšie vzdialenosti, tiež menej znečisťujú životne prostredie, a preto si užívajú čistejší vzduch, ktorý im umožňuje chodiť pešo a bicyklovať sa, vďaka čomu je vzduch ešte čistejší atď.

Mesto Žilina sa aktívne zapája do boja proti klimatickým zmenám

28. mája 2023

Europarlament podporil udržateľné a trvácne výrobky a odmietol greenwashing

28. mája 2023

Európska zelená dohoda: nová právna úprava za čistejšiu leteckú dopravu

24. mája 2023

Stav prírody v Európe je v zlom stave a je potrebná obnova ekosystémov

21. mája 2023

Miláno nasadzuje senzory kvality ovzdušia na podporu mestského plánovania

20. mája 2023

Pilotný program Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

17. mája 2023