Holandský prístup k čistému vzduchu v mestách

Typická holandská ulica
Typická holandská ulica

V rámci podujatia (workshopu č. 1 – SCA) boli prezentované rôzne faktory, ktoré vplývajú na stav kvality ovzdušia v mestách. O skúsenostiach z Holandska a Izraela sa s nami podelil spoluzakladateľ a urbanista organizácie Humankind – Lior Steinberg. Lior poukázal na dôležitosť dočasných riešení a pilotných projektov, bez ktorých si ľudia nevedia zmeny reálne v praxi predstaviť. K výsledné zmene správania pri preferovaní rôznych druhov dopravy je potrebné ľudí vzdelávať a ukázať im reálne príklady fungovania v rámci pilotných projektov. Následne zavedenie celého systému do praxe je potom zo strany povedomí verejnosti v rámci nutných zmien jednoduchší. Lior taktiež hovorí o cyklu vytvárania čistejších a krajších miest presunom smerom k verejnej doprave. Poukazuje na skutočnosť, že je nutné zabezpečiť, aby ľudia menej cestovali a keď menej cestujú a jazdia na kratšie vzdialenosti, tiež menej znečisťujú životne prostredie, a preto si užívajú čistejší vzduch, ktorý im umožňuje chodiť pešo a bicyklovať sa, vďaka čomu je vzduch ešte čistejší atď.

Švajčiarsky Startup meria znečistenie ovzdušia a hluk v Antverpách

8. decembra 2022

Mesto Piešťany predstavilo proces prípravy klimaticko-energetického plánu

1. decembra 2022

Mesto Brezno nakúpilo z Nórskych fondov 50 kusov zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad

1. decembra 2022

Adaptácia na zmenu klímy a zmierňovanie jej dopadov na mesto, ako aj na obyvateľov patria k prioritám Banskej Bystrice

1. decembra 2022

Piešťany sa rozbicyklovali

30. novembra 2022

Lučenec zbiera údaje, chce zlepšiť kvalitu ovzdušia

29. novembra 2022