Sucho sa týka každého z nás!

sucho

Priemerný ročný úhrn zrážok na Slovensku predstavuje cca 750mm (od cca 500mm na južnom Slovensku, po cca 2000mm vo Vysokých Tatrách). Rozloženie množstva zrážok na Slovensku počas roka sa vyznačuje veľkou rozmanitosťou v závislosti od geografickej polohy územia, nadmorskej výšky, náveternosti, resp. záveternosti územia k prevládajúcemu prúdeniu, ktoré prináša vlhké vzduchové hmoty a frontálne systémy. Množstvo vody, ktoré nám na krajinu počas roka spadne neklesá, krajina sa napriek tomu výrazne viac vysušuje. Dôvodom je hlavne nerovnomerné rozloženie zrážok počas roka (dlhé obdobia bez zrážok nasledované krátkymi intenzívnymi úhrnmi zrážok, resp. vznikom povodní) a dlhotrvajúce obdobia s vysokými teplotami (s čoraz intenzívnejším suchom), ktoré spôsobujú väčší výpar oproti minulosti. Položme si preto otázku, ako v súčasnosti pristupujeme k spôsobu využívania krajiny (lesnej, poľnohospodárskej, zastavanej) a aký má ľudská činnosť v krajine podiel pri jej kontinuálnom vysušovaní?

Vodné zdroje sú na Slovensku nerovnomerne rozložené v čase a priestore. Zmena klímy prináša zvýšený výskyt extrémnych javov, či už vo forme sucha a nedostatku vody, povodní alebo silných búrok. Je preto potrebné pripraviť sa na tieto zmeny prípravou, realizáciou a prevádzkou konkrétnych preventívnych opatrení v jednotlivých čiastkových povodiach vodných tokov, a to jednak priamo na vybraných tokoch, ale aj mimo vodných tokov v lesoch, v poľnohospodárskej krajine, v urbánnych oblastiach nachádzajúcich sa v príslušnom povodí, ako aj v celej krajine.

Príklady vodozádržných opatrení a projektov, nápadov pre starostov nájdete na webové stránke: https://protisuchu.sk/#pre-starostu

Mobilná aplikácia „Dnes dýcham“ úspešne spustená

6. marca 2023

Zhodnotenie dopadov sucha na Slovensku v rokoch 2021 a 2022

22. februára 2023

Zimný smog má negatívny vplyv na zdravie. Ako ho zhoršuje kúrenie nevhodným palivom?

18. februára 2023

Environmentálny fond poskytne dotáciu v oblasti obehového a odpadového hospodárstva

16. februára 2023

Slovensko na ceste ku klimatickej neutralite

15. februára 2023

Občania Únie môžu žalovať štát pre zlú kvalitu ovzdušia

10. februára 2023