Vzduška a Ovzdušík – animovaný film o ochrane ovzdušia

mq2

S cieľom o čo najširšie informovanie verejnosti o dôležitosti témy a s cieľom zásahu aj detského diváka, vytvoril Smart Cities Klub a Smart City Academy krátky animovaný film určený detskému divákovi, ktorý prístupnou formou približuje problematiku ochrany ovzdušia a zároveň má potenciál hravou formou vzdelávať deti v tejto problematickej oblasti.

Cieľom tohto detského videa je priblížiť aktivity projektu a dôležitosť ochrany ovzdušia. Animovaný formát umožňuje zrozumiteľnou formou vysvetliť deťom relatívne komplikovanú tému. Video vzniklo v rámci Projektu „Smart City Academy – zlepšenie kvality ovzdušia“ je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Švajčiarsky Startup meria znečistenie ovzdušia a hluk v Antverpách

8. decembra 2022

Mesto Piešťany predstavilo proces prípravy klimaticko-energetického plánu

1. decembra 2022

Mesto Brezno nakúpilo z Nórskych fondov 50 kusov zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad

1. decembra 2022

Adaptácia na zmenu klímy a zmierňovanie jej dopadov na mesto, ako aj na obyvateľov patria k prioritám Banskej Bystrice

1. decembra 2022

Piešťany sa rozbicyklovali

30. novembra 2022

Lučenec zbiera údaje, chce zlepšiť kvalitu ovzdušia

29. novembra 2022