Holandsko môže byť pre Slovensko inšpiráciou, zhodli sa účastníci Smart City Academy

Amsterdam – križovatka, na ktorej odstránili semafóry a zvýšili tým bezpečnosť chodcov a cyklistov
Amsterdam – križovatka, na ktorej odstránili semafóry a zvýšili tým bezpečnosť chodcov a cyklistov

Do Holandska zavítala prvá tohtoročná Smart City Academy so zástupcami slovenských samospráv nabrať skúsenosti a inšpirácie. V súčasnosti sa Holandsko môže pýšiť tým, že je jednou z najhustejšie osídlených krajín nielen v Európe, ale aj vo svete. A to všetko aj napriek tomu, že pred pár storočiami tretina krajiny v podstate neexistovala. Aj preto musia v Holandsku precízne plánovať a dbať na trvalo udržateľný rozvoj miest. Svojimi skúsenosťami v rôznych oblastiach sa Holandsko stalo jednou z najmodernejších a najrýchlejšie napredujúcich krajín v Európe. Obrovskou inšpiráciou je tak aj pre slovenské samosprávy. Ponúknuť môže ako pozitívne, tak aj negatívne skúsenosti, ktorým sa pri zavádzaní inovácií v slovenských mestách a obciach môžu vyhnúť a dosiahnuť efektívny výsledok. Riešenie, ktoré funguje na jednom mieste však nie je možné skopírovať a využiť inde. Skôr môžu slúžiť ako inšpirácia, či návod ako postupovať, no aby sa neminulo účinku je nutné ho prispôsobiť slovenským podmienkam.

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023