Holandsko môže byť pre Slovensko inšpiráciou, zhodli sa účastníci Smart City Academy

Amsterdam – križovatka, na ktorej odstránili semafóry a zvýšili tým bezpečnosť chodcov a cyklistov
Amsterdam – križovatka, na ktorej odstránili semafóry a zvýšili tým bezpečnosť chodcov a cyklistov

Do Holandska zavítala prvá tohtoročná Smart City Academy so zástupcami slovenských samospráv nabrať skúsenosti a inšpirácie. V súčasnosti sa Holandsko môže pýšiť tým, že je jednou z najhustejšie osídlených krajín nielen v Európe, ale aj vo svete. A to všetko aj napriek tomu, že pred pár storočiami tretina krajiny v podstate neexistovala. Aj preto musia v Holandsku precízne plánovať a dbať na trvalo udržateľný rozvoj miest. Svojimi skúsenosťami v rôznych oblastiach sa Holandsko stalo jednou z najmodernejších a najrýchlejšie napredujúcich krajín v Európe. Obrovskou inšpiráciou je tak aj pre slovenské samosprávy. Ponúknuť môže ako pozitívne, tak aj negatívne skúsenosti, ktorým sa pri zavádzaní inovácií v slovenských mestách a obciach môžu vyhnúť a dosiahnuť efektívny výsledok. Riešenie, ktoré funguje na jednom mieste však nie je možné skopírovať a využiť inde. Skôr môžu slúžiť ako inšpirácia, či návod ako postupovať, no aby sa neminulo účinku je nutné ho prispôsobiť slovenským podmienkam.

Mesto Žilina sa aktívne zapája do boja proti klimatickým zmenám

28. mája 2023

Europarlament podporil udržateľné a trvácne výrobky a odmietol greenwashing

28. mája 2023

Európska zelená dohoda: nová právna úprava za čistejšiu leteckú dopravu

24. mája 2023

Stav prírody v Európe je v zlom stave a je potrebná obnova ekosystémov

21. mája 2023

Miláno nasadzuje senzory kvality ovzdušia na podporu mestského plánovania

20. mája 2023

Pilotný program Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

17. mája 2023