Holandsko môže byť pre Slovensko inšpiráciou, zhodli sa účastníci Smart City Academy

Amsterdam – križovatka, na ktorej odstránili semafóry a zvýšili tým bezpečnosť chodcov a cyklistov
Amsterdam – križovatka, na ktorej odstránili semafóry a zvýšili tým bezpečnosť chodcov a cyklistov

Do Holandska zavítala prvá tohtoročná Smart City Academy so zástupcami slovenských samospráv nabrať skúsenosti a inšpirácie. V súčasnosti sa Holandsko môže pýšiť tým, že je jednou z najhustejšie osídlených krajín nielen v Európe, ale aj vo svete. A to všetko aj napriek tomu, že pred pár storočiami tretina krajiny v podstate neexistovala. Aj preto musia v Holandsku precízne plánovať a dbať na trvalo udržateľný rozvoj miest. Svojimi skúsenosťami v rôznych oblastiach sa Holandsko stalo jednou z najmodernejších a najrýchlejšie napredujúcich krajín v Európe. Obrovskou inšpiráciou je tak aj pre slovenské samosprávy. Ponúknuť môže ako pozitívne, tak aj negatívne skúsenosti, ktorým sa pri zavádzaní inovácií v slovenských mestách a obciach môžu vyhnúť a dosiahnuť efektívny výsledok. Riešenie, ktoré funguje na jednom mieste však nie je možné skopírovať a využiť inde. Skôr môžu slúžiť ako inšpirácia, či návod ako postupovať, no aby sa neminulo účinku je nutné ho prispôsobiť slovenským podmienkam.

Kvalita ovzdušia v európskych mestách

16. januára 2023

Emisie skleníkových plynov a spotreba energie sa v roku 2021 zvýšili najmä v dôsledku obnovy Európy po pandémii

12. januára 2023

Vzduch, ktorý všetci dýchame je iba jeden!

11. januára 2023

Zelené mestá a ich podpora zo strany EÚ

8. januára 2023

Revízia systému EÚ obchodovania s emisnými kvótami. Nová dohoda cieli aj na pohonné hmoty a vykurovanie domácností.

6. januára 2023

Zákazy pyrotechniky nepomohli, kvalita ovzdušia vo veľkých mestách v ČR bola najhoršia od roku 2010

3. januára 2023