Úvodný workshop s SHMÚ

workshop pozvanka

Úvodný workshop s SHMÚ. Termín 9.6.2022 o 14:00.

 

Vážení priatelia, odborníci, priaznivci inteligentných inovácií,

pozývame Vás na úvodný workshop Smart City Academy. Budeme sa venovať kvalite ovzdušia, spôsobom, ako ju vylepšiť, a inšpiratívnym riešeniam zo zahraničia.

Problematiku nám hlbšie priblížia hostia:

🔹 Martin Kremler, vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia SHMÚ

Expert Slovenského hydrometeorologického ústavu nás oboznámi so súčasným stavom kvality ovzdušia v Európe i na Slovensku, pozrieme sa na faktory, ktoré na ňu vplývajú a zameriame sa i na možnosti, ktoré v tejto oblasti majú mestá.

🔹 Lior Steinberg, Humankind – Agency for urban change, Holandsko

Konkrétne kroky, aké k zlepšeniu kvality ovzdušia spravili v Holandsku, predstaví zástupca organizácie Humankind.

Samozrejmosťou bude diskusia primátorov a odborníkov a priestor na otázky, na ktoré budeme spoločne hľadať odpovede.

🔹 Juraj Miškovič, prednosta mesta Žiar nad Hronom
🔹 Jaroslav Kacer, Expert Smart Cities Klubu
🔹 Miloslav Jurík, Predseda Smart Cities Klubu

……

Hlavným zmyslom budovania inteligentných miest je zlepšenie kvality života pre jeho obyvateľov. Jedným z jej najvýznamnejších faktorov je samotné prostredie, v ktorom žijeme; jeho ochrana patrí medzi najdôležitejšie povinnosti, ktoré voči obyvateľom máme. Mnohé samosprávy pritom doteraz túto oblasť považovali skôr za úlohu štátu, hoci i samotné mestá majú k dispozícii spôsoby, ako k riešeniu problému prispieť.

Workshop je úvodným podujatím projektu Smart Cities Academy – zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý počas najbližších dvoch rokov pomôže samosprávam získať povedomie o smart
opatreniach pre túto problematiku.

ℹ️ REGISTRÁCIA:
https://forms.gle/w5smzceL1pQMPAwD7

Kvalita ovzdušia v európskych mestách

16. januára 2023

Emisie skleníkových plynov a spotreba energie sa v roku 2021 zvýšili najmä v dôsledku obnovy Európy po pandémii

12. januára 2023

Vzduch, ktorý všetci dýchame je iba jeden!

11. januára 2023

Zelené mestá a ich podpora zo strany EÚ

8. januára 2023

Revízia systému EÚ obchodovania s emisnými kvótami. Nová dohoda cieli aj na pohonné hmoty a vykurovanie domácností.

6. januára 2023

Zákazy pyrotechniky nepomohli, kvalita ovzdušia vo veľkých mestách v ČR bola najhoršia od roku 2010

3. januára 2023